Cụ thể cập nhật DTCL 11.4: Điều tiết cục bộ Hệ Tộc

Sau đây là những điều đáng chu đáo sẽ tới trong bản sắp tới: Hệ thống Tinh Anh được làm lại nhẹ, cùng với đó là đổi mới đối với Lồng Đèn, một vài Tộc/Hệ, và hệ thống đổi lại cửa hàng nhằm giúp tăng cao tài năng xoay bài và kết hợp đội hình. Giờ thì bật nhạc DJ Trâu lên và quẩy bản DTCL 11.4 thôi!

Tổng quan phiên bản cập nhật DTCL 11.4

Tổng quan bản cập nhật DTCL 11.4

I. Điều tiết Hệ Thống

1. Lồng Đèn May Mắn

 • Lồng Đèn Giai Đoạn 3: Không còn có thể ra 2 Xúc Xắc Ma Thuật hoặc 2 Hình Nhân Thế Mạng
 • Lồng Đèn Giai Đoạn 4: Không còn có thể ra 2 Xúc Xắc Ma Thuật hoặc 2 Hình Nhân Thế Mạng
 • Lồng Đèn Giai Đoạn 4: Không còn có thể ra 3 Trang Bị Thành Phần

2. Tinh Anh

 • Tỉ Lệ Xuất Hiện Tinh Anh: 33% ⇒ 50%
 • Tỉ Lệ ở Cấp 4: 60/40/0/0/0% ⇒ 80/20/0/0/0%
 • Cộng Thêm Tinh Anh – Sát Thương Kỹ Năng: 30 ⇒ 15
 • Cộng Thêm Tinh Anh – Sức Mạnh Công Kích: 20 ⇒ 10
 • Cộng Thêm Tinh Anh – Năng Lượng Giảm: 25% ⇒ 15%
 • Cộng Thêm Tinh Anh – Máu: 400 ⇒ 300 (Lượng 200 máu cộng thêm mặc định cho tất cả Tinh Anh không đổi mới)

II. Điều tiết Tộc/Hệ

 • Sát Thủ – Tỉ Lệ Chí Mạng: 10/30/55 ⇒ 10/30/50
 • Sát Thủ – Sát Thương Chí Mạng Cộng Thêm: 25/60/100 ⇒ 25/55/90
 • Đấu Sĩ – Máu: 400/700/1000/1600 ⇒ 400/700/1000/1400
 • Đấu Sĩ – Sát Thương Đòn Tấn công: 10/20/60/120 ⇒ 10/20/40/80
 • Galio Chúa Tể Địa Ngục (Cuồng Giáo 9): Kháng Phép Cộng Thêm: 20 ⇒ 60 (100 tổng)
 • Long Tộc – Sát Thương Khạc Lửa: 50% ⇒ 40% Máu tối đa
 • Long Tộc – Sát Thương Kỹ Năng và Tốc Độ Tấn công: 40/80/160% ⇒ 40/70/140%
 • Thánh Thần – Sát Thương Chuẩn