Cách dùng hàm IFERROR phát hiện, xử lý lỗi sai trong Excel cụ thể, có ví dụ minh họa dễ hiểu

Hàm IFERROR trong Excel là hàm giúp phát hiện và xử lý lỗi sai và nếu quý anh chị chưa biết cách dùng hàm này. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về hàm IFERROR cũng như cách dùng hàm này nhé.

Cách sử dụng hàm IFERROR phát hiện, xử lý lỗi sai trong Excel chi tiết, có ví dụ minh họa dễ hiểu.

Cách dùng hàm IFERROR phát hiện, xử lý lỗi sai trong Excel cụ thể, có ví dụ minh họa dễ hiểu.

I. Hàm IFERROR là gì? Phần mềm của hàm IFERROR trong Excel

Hàm IFERROR là hàm được dùng để kiểm tra lỗi sai và xử lý lỗi sai trong bảng dữ liệu một cách chóng vánh và thuận lợi.

Phần mềm của hàm IFERROR trong Excel:

 • Giúp quý anh chị kiểm tra và xử lý lỗi sai một cách hiệu quả.
 • Thao tác chuyên nghiệp hơn khi dùng Excel.
 • Kết hợp được với nhiều hàm khác để hổ trợ công việc.

II. Cách dùng hàm IFERROR trong Excel

1. Cú pháp hàm

Cú pháp hàm IFERROR: =IFERROR(value, value_if_error)

Trong đó:

 • Value: Đây là đối số cần kiểm tra. Có thể là phép tính, công thức, hàm Excel, là giá trị bắt buộc.
 • Value_if_error: Đây là giá trị trả về nhưng mà chỉ định nếu công thức bị lỗi.

2. Cách dùng

Ví dụ: Hãy dùng hàm IFERROR để tìm kiếm và sửa lỗi trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, quý anh chị nhập hàm =IFERROR(B4/C4,”Lỗi trong phép tính”) vào ô tham chiếu bất cứ để kiểm tra.

Ví dụ minh họa hàm IFERROR.

Ví dụ minh họa hàm IFERROR.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng trỏ chuột kéo để hiển thị các kết quả còn lại.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

III. Bài tập thực hành hàm IFERROR

1. Bài tập 1

Ví dụ: Tính điểm trung bình các học sinh trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, quý anh chị nhập hàm =IFERROR((C4 D4 E4)/3,”Phép tính sai”) vào ô tham chiếu bất cứ để kiểm tra.

Giải thích hàm:

 • IFERROR: Là lệnh hàm.
 • (C4 D4 E4)/3: Là phép tính trung bình.
 • “Phép tính sai”: Là giá trị trả về khi phép tính lỗi.

Bài tập minh họa hàm IFERROR.

Bài tập minh họa hàm IFERROR.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng trỏ chuột kéo để hiển thị các kết quả còn lại.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

2. Bài tập 2

Ví dụ: Tính phần trăm các mặt hàng đã bán được trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, quý anh chị nhập hàm =IFERROR(D4/E4,”Kiểm tra lại dữ liệu”) vào ô tham chiếu bất cứ để kiểm tra.

Giải thích hàm:

 • IFERROR: Là lệnh hàm.
 • D4/E4: Là phép tính phần trăm.
 • “Kiểm tra lại dữ liệu”: Là giá trị trả về khi phép tính lỗi.

Bài tập minh họa hàm IFERROR.

Bài tập minh họa hàm IFERROR.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng trỏ chuột kéo để hiển thị các kết quả còn lại.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Trên đây là cách dùng hàm IFERROR phát hiện, xử lý lỗi sai trong Excel cụ thể, có ví dụ minh họa dễ hiểu. Hy vọng bài viết sẽ giúp quý anh chị thực hiện được hàm IFERROR trong công việc cũng như học tập và nếu quý anh chị có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đứng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích quý anh chị nhé.