Cách dùng hàm MAX trong Excel tính giá trị mập nhất cực dễ dàng, có ví dụ minh họa

Excel

Hàm MAX trong Excel là hàm được dùng phổ biến để trả về số mập nhất trong tập giá trị và nếu quý anh chị chưa biết cách dùng hàm MAX này. Hãy theo dõi bài viết sau đây để biết cách dùng thành thạo hàm MAX trong Excel nhé!

Cách sử dụng hàm MAX trong Excel tính giá trị lớn nhất cực đơn giản, có ví dụ minh họa

Cách dùng hàm MAX trong Excel tính giá trị mập nhất cực dễ dàng, có ví dụ minh họa

I. Hàm MAX là gì? Phần mềm của hàm MAX trong Excel

Hàm MAX là hàm trả về giá trị mập nhất trong tập giá trị cho trước.

Hàm MAX thường được dùng trong Excel với các phần mềm tính toán như:

  • Tìm số mập nhất trong bảng giá trị.
  • So sánh nhì hoặc nhiều giá trị bất cứ.
  • Tìm số mập nhất trong phạm vi bảng giá trị tới một số bất cứ.

II. Cách dùng hàm MAX trong Excel

1. Cú pháp hàm

Trong bảng tính Excel quý anh chị nhập hàm =MAX(number 1, number 2, …) vào ô quý anh chị cần xuất kết quả khi muốn kiểm tra giá trị mập nhất.

Trong đó:

  • number1, number2, … là các đối số hoặc vùng dữ liệu.

2. Cách dùng

Ví dụ 1: Hãy dùng hàm MAX để tìm ra số điểm cao nhất trong bảng điểm của 3 lớp sau.

Bước 1: Trong bảng tính Excel tại ô tham chiếu B7 quý anh chị nhập hàm =MAX(

Bước 2:B4) vào ô tham chiếu cần xuất kết quả. Ở đây mình dùng ô B6.

Nhập hàm =MAX(

Bước 2:B4) vào ô tham chiếu.

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả và ngay góc dưới bên phải ô kết quả quý anh chị giữ chuột và kéo ngang qua để hiển thị 2 đáp án còn lại.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Ví dụ 2: Hãy dùng hàm MAX để trả về số tiền nhiều nhất trong bảng thống kê lợi nhuận trong tháng 1, tháng 2, tháng 3.

Bước 1: Trong bảng tính Excel quý anh chị nhập hàm =MAX(E2:E4) vào ô tham chiếu cần xuất kết quả. Ở đây mình dùng ô E6.

Nhập hàm =MAX(E2:E4) vào ô tham chiếu E6.

Nhập hàm =MAX(E2:E4) vào ô tham chiếu E6.

Bước 2: Nhấn Enter và kiểm tra kết quả.

Nhấn Enter và kiểm tra kết quả.

Nhấn Enter và kiểm tra kết quả.

Ví dụ 3: Hãy dùng hàm MAX để lấy ra giá trị mập nhất trong phạm vi bảng trong hình tới số 99. 

Bước 1: Trong bảng tính Excel quý anh chị nhập hàm =MAX(

Bước 2:B8, 99) vào ô tham chiếu cần xuất kết quả. Ở đây mình dùng ô B10.

Nhập hàm =MAX(

Bước 2:B8, 99) vào ô tham chiếu.

Bước 2: Nhấn Enter và kiểm tra kết quả.

Nhấn Enter và kiểm tra kết quả.

Nhấn Enter và kiểm tra kết quả.

Trên đây là cách dùng hàm MAX trong Excel tính giá trị mập nhất cực dễ dàng, có ví dụ minh họa. Hy vọng bài viết sẽ giúp quý anh chị thực hiện được hàm MAX trong công việc cũng như học tập và nếu quý anh chị có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đứng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích quý anh chị nhé.