Cách dùng hàm HOUR, MINUTE, SECOND trong Excel tách giờ, phút, giây dễ dàng có ví dụ dễ hiểu

Excel

Trong quá trình làm việc với Excel khi muốn xử lý các giá trị thời kì như: giờ, phút, giây. Thì ta phải dùng các hàm HOUR, MINUTE, SECOND. Bài viết sau đây mình sẽ chỉ dẫn cho các các bro cách dùng các hàm HOUR, MINUTE, SECOND trong Excel tách giờ, phút, giây dễ dàng có ví dụ dễ hiểu.

Cách sử dụng hàm HOUR, MINUTE, SECOND trong Excel tách giờ, phút, giây đơn giản có ví dụ dễ hiểu

Cách dùng hàm HOUR, MINUTE, SECOND trong Excel tách giờ, phút, giây dễ dàng có ví dụ dễ hiểu

I. Hàm HOUR, MINUTE, SECOND là gì? Phần mềm của các hàm này trong Excel

  • Hàm HOUR: Hay còn gọi là hàm giờ, là hàm được dùng trong Excel để trả về các giá trị giờ. Giá trị giờ được trả về ở dạng số nguyên từ 0 (12:00 A.M) tới 23 (11:00 P.M).
  • Hàm MINUTE: Hay còn gọi là hàm phút, là hàm được dùng trong Excel để trả về các giá trị phút. Giá trị phút được trả về ở dạng số nguyên từ 0 tới 59.
  • Hàm SECOND: Hay còn gọi là hàm giây, là hàm được dùng trong Excel để trả về các giá trị giây. Giá trị giây được trả về ở dạng số nguyên từ 0 tới 59.

II. Cách dùng hàm HOUR trong Excel

1. Cú pháp hàm HOUR

Cú pháp hàm: =HOUR(serial_number)

Trong đó:

serial_number: Đối số bắt buộc, là thời kì có chứa giờ nhưng các bro muốn tách ra.

Bảng giá trị thời kì trong hàm HOUR
Giá trị sốThời kì thực tế
00 giờ
0,051 giờ
0,12 giờ
0,153 giờ
0,24 giờ
0,21 – 0,245 giờ
0,256 giờ
0,37 giờ
0,358 giờ
0,49 giờ
0,4510 giờ
0,46 – 0,4911 giờ
0,512 giờ
0,5513 giờ
0,614 giờ
0,6515 giờ
0,716 giờ
0,71 – 0,7417 giờ
0,7518 giờ
0,819 giờ
0,8520 giờ
0,921 giờ
0,9522 giờ
0,96 – 0,9923 giờ
124 giờ

2. Cách dùng

Ví dụ: Ta có bảng thời kì như sau:

Ví dụ

Ví dụ

Bước 1: Để tách được giá trị giờ của cột thời kì, tại ô trước tiên của cột giờ > Nhập công thức =HOUR(A2).

Tại ô trước tiên của cột giờ > Nhập công thức =HOUR(A2)

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả của ô trước tiên.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả của ô đầu tiên

Nhấn Enter để hiển thị kết quả của ô trước tiên

Bước 3: Để hiển thị kết quả cho các ô còn lại các bro chỉ cần đặt con trỏ chuột vào góc dưới ô chứa kết quả trên cho sinh ra dấu cộng > Kéo xuống dưới là xong.

Bước 4: Và đây là kết quả.

Kết quả

Kết quả

III. Cách dùng hàm MINUTE trong Excel

1. Cú pháp hàm MINUTE

Cú pháp hàm: = MINUTE(serial_number)

Trong đó:

serial_number: Đối số bắt buộc, là thời kì có chứa phút nhưng các bro muốn tách ra.

2. Cách dùng

Như ví dụ ở trên ta có bảng thời kì như sau:

Ví dụ

Ví dụ

Bước 1: Để tách được giá trị phút của cột thời kì, tại ô trước tiên của cột phút > Nhập công thức =MINUTE(A2).

Tại ô trước tiên của cột phút > Nhập công thức =MINUTE(A2)

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả của ô trước tiên.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả của ô đầu tiên

Nhấn Enter để hiển thị kết quả của ô trước tiên

Bước 3: Để hiển thị kết quả cho các ô còn lại các bro chỉ cần đặt con trỏ chuột vào góc dưới ô chứa kết quả trên cho sinh ra dấu cộng > Kéo xuống dưới là xong.

Bước 4: Và đây là kết quả.

Kết quả

Kết quả

IV. Cách dùng hàm SECOND trong Excel

1. Cú pháp hàm SECOND

Cú pháp hàm: =SECOND(serial_number)

Trong đó:

serial_number: Đối số bắt buộc, là thời kì có chứa giây nhưng các bro muốn tách ra.

2. Cách dùng

Như ví dụ ở trên ta có bảng thời kì như sau:

Ví dụ

Ví dụ

Bước 1: Để tách được giá trị giây của cột thời kì, tại ô trước tiên của cột giây > Nhập công thức =SECOND(A2).

Tại ô trước tiên của cột giây > Nhập công thức =SECOND(A2)

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả của ô trước tiên.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả của ô đầu tiên

Nhấn Enter để hiển thị kết quả của ô trước tiên

Bước 3: Để hiển thị kết quả cho các ô còn lại các bro chỉ cần đặt con trỏ chuột vào góc dưới ô chứa kết quả trên cho sinh ra dấu cộng > Kéo xuống dưới là xong.

Bước 4: Và đây là kết quả.

Kết quả

Kết quả

Trên đây là những cách cũng như ví dụ giúp các bro hiểu hơn về cách dùng hàm HOUR, MINUTE, SECOND trong Excel. Nếu có thắc mắc về cách làm các bro hãy để lại bình luận bên dưới. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bro. Chúc các bro thành công!!