Cách dùng hàm EVEN làm tròn lên số nguyên chẵn gần nhất trong Excel cụ thể, có ví dụ dễ hiểu

Hàm EVEN trong Excel là hàm tính giúp làm tròn lên số nguyên chẵn gần nhất và nếu anh chị em chưa biết cách dùng hàm này. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về hàm EVEN cũng như cách dùng hàm này nhé.

Cách sử dụng hàm EVEN làm tròn lên số nguyên chẵn gần nhất trong Excel chi tiết, có ví dụ dễ hiểu.

Cách dùng hàm EVEN làm tròn lên số nguyên chẵn gần nhất trong Excel cụ thể, có ví dụ dễ hiểu.

I. Hàm EVEN là gì? Phần mềm của hàm EVEN trong Excel

Hàm EVEN là hàm tính làm tròn lên số nguyên chẵn gần nhất một cách chóng vánh và dễ ợt.

Phần mềm của hàm EVEN trong Excel:

  • Giúp anh chị em tính làm tròn lên số nguyên chẵn gần nhất.
  • Thao tác chuyên nghiệp hơn khi dùng Excel.
  • Kết hợp được với nhiều hàm khác để hổ trợ công việc.

II. Cách dùng hàm EVEN trong Excel

1. Cú pháp hàm

Cú pháp hàm EVEN: =EVEN(number)

Trong đó:

  • Number: Là giá trị số nhưng mà anh chị em muốn làm tròn.

2. Số nguyên chẵn là gì?

  • Số nguyên là tập hợp bao gồm các số 0, số tự nhiên dương và các số đối của chúng gọi là số tự nhiên âm.
  • Số nguyên chẵn là tập hợp những số chia hết cho 2. Ví dụ: 2, 4, 6,…

Ví dụ: Chia các số trong bảng dữ liệu sau cho 2 để tìm các số nguyên chẵn.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, anh chị em nhập hàm =B4/C4 vào ô tham chiếu bất cứ để kiểm tra.

Ví dụ minh họa số nguyên chẵn.

Ví dụ minh họa số nguyên chẵn.

Bước 2: Kết quả anh chị em có 2 giá trị là số nguyên chẵn trong bảng dữ liệu như hình.

Kết quả số nguyên chẵn.

Kết quả số nguyên chẵn.

3. Cách dùng

Ví dụ: Hãy dùng hàm EVEN để làm tròn lên các số trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, anh chị em nhập hàm =EVEN(B4) vào ô tham chiếu bất cứ để kiểm tra.

Ví dụ minh họa hàm EVEN.

Ví dụ minh họa hàm EVEN.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và dùng trỏ chuột kéo xuống để hiển thị các kết quả còn lại như hình.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

III. Các lỗi thường gặp khi dùng hàm EVEN trong Excle

1. Lỗi #VALUE!

Nguyên nhân: Do giá trị nhập vào không phải dạng số.

Lỗi #VALUE! trong hàm EVEN.

Lỗi #VALUE! trong hàm EVEN.

Cách sửa lỗi: Kiểm tra điều chỉnh lại dữ liệu đã nhập vào.

Trên đây là cách dùng hàm EVEN làm tròn lên số nguyên chẵn gần nhất trong Excel cụ thể, có ví dụ dễ hiểu. Hy vọng bài viết sẽ giúp anh chị em thực hiện được hàm EVEN trong công việc cũng như học tập và nếu anh chị em có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đứng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích anh chị em nhé.