Cách dùng hàm ISERR kiểm tra giá trị bị lỗi trong Excel cụ thể, có ví dụ dễ hiểu

Hàm ISERR trong Excel là hàm trả về giá trị TRUE khi phát hiện lỗi sai và nếu quý anh chị chưa biết cách dùng hàm này. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về hàm ISERR cũng như cách dùng hàm này nhé.

Cách sử dụng hàm ISERR kiểm tra giá trị bị lỗi trong Excel chi tiết, có ví dụ dễ hiểu.

Cách dùng hàm ISERR kiểm tra giá trị bị lỗi trong Excel cụ thể, có ví dụ dễ hiểu.

I. Hàm ISERR là gì? Phần mềm của hàm ISERR trong Excel

Hàm ISERR là hàm được dùng để kiểm tra giá trị lỗi sai bất cứ ngoại trừ lỗi #N/A. 

Phần mềm của hàm ISERR trong Excel:

  • Giúp quý anh chị kiểm tra lỗi sai một cách hiệu quả.
  • Thao tác chuyên nghiệp hơn khi dùng Excel.
  • Kết hợp được với nhiều hàm khác để hỗ trợ công việc.

II. Cách dùng hàm ISERR trong Excel

1. Cú pháp hàm

Cú pháp hàm ISERR: =ISERR(value)

Trong đó:

  • Value: Đây là đối số cần kiểm tra. Có thể ô địa chỉ, phép tính, công thức, hàm Excel. Là giá trị bắt buộc.

2. Cách dùng

Ví dụ: Hãy dùng hàm ISERR để kiểm tra các lỗi có trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, quý anh chị nhập hàm =ISERR(123) vào ô tham chiếu kết quả để kiểm tra.

Ví dụ minh họa hàm ISERR

Ví dụ minh họa hàm ISERR

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả và nhập công thức tương tự với các giá trị còn lại để hiển thị các kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Giải thích kết quả:

  • Nếu giá trị của dữ liệu là lỗi, kết quả sẽ cho giá trị TRUE.
  • Nếu giá trị của dữ liệu không phải lỗi, kết quả sẽ cho giá trị FALSE.
  • Đối với dữ liệu có lỗi #N/A, hàm ISERR sẽ cho giá trị FALSE.

Trên đây là cách dùng hàm ISERR phát hiện lỗi sai trong Excel cụ thể, có ví dụ minh họa dễ hiểu. Hy vọng bài viết sẽ giúp quý anh chị thực hiện được hàm ISERR trong công việc cũng như học tập và nếu quý anh chị có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đứng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích quý anh chị nhé.