Hắc Hùng – N

Tiêu điểm yêu linh Hắc Hùng – Vân Mộng Tứ Thời Ca. Đây là vị tướng xếp loại Phàm Phẩm – N có đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, rất yêu thích trang sức hình thỏ. Hắn tự nhận là thiên hạ đệ nhất. Là người nghĩa khí, khi bị bạn bè trêu trọc sẽ dễ dàng bỏ qua. Hãy cùng VinaGame Mobile tìm hiểu về chỉ số cơ bản, skill kỹ năng/ nội tại, linh thạch đề cử, đội hình kết hợp. Hướng dẫn cách chơi Hắc Hùng trong PvP và PvE mạnh nhất.

Hướng dẫn chơi Hắc Hùng 01

I. Chỉ số Hắc Hùng N Vân Mộng Tứ Thời Ca

II. Kỹ năng của Hắc Hùng

Hướng dẫn chơi Hắc Hùng 02

Bá Kích:

– Gây cho đơn thể kẻ địch sát thương thường bằng 400% ( 160%) công của Hắc Hùng.

 • Cấp 2: Sát thương kỹ năng tăng 10%.
 • Cấp 3: Sát thương kỹ năng tăng 10%.
 • Cấp 4: Sát thương kỹ năng tăng 10%.
 • Cấp 5: Sát thương kỹ năng tăng 10%.

Hướng dẫn chơi Hắc Hùng 03

Đinh Bốn Răng:

– Gây cho đơn thể kẻ địch 2 lần sát thương thường bằng 300% ( 120) công của Hắc Hùng. CD 1 lượt.

 • Cấp 2: Sát thương kỹ năng tăng 10%.
 • Cấp 3: Sát thương kỹ năng tăng 10%.
 • Cấp 4: Sát thương kỹ năng tăng 10%.
 • Cấp 5: Sát thương kỹ năng tăng 10%.

III. Linh thạch cho Hắc Hùng

Linh thạch cho Hắc Hùng 01

Cơ Thuỷ Báo: Hệ nước, giống báo. Chòm sao cuối của phía đông, đuôi rồng có thể tạo ra lốc xoáy.

– Hiệu quả bộ bộ 4: Tốc độ 25 %.

– Rớt tại: Tham lang tinh vực, Thận Cảnh 1 Thái.

Linh thạch cho Hắc Hùng 02

Thất Hỏa Trư: do nhóm sao ghép lại giống nhà nên gọi là “Thất”, nhà dùng để ở, nên đại diện cho may mắn.

– Hiệu quả bộ bộ 2: HP 15%.

– Rớt tại: Tham lang tinh vực, Tế thiên 2 Thận.

Linh thạch cho Hắc Hùng 03

Kim Ngưu: do nhóm sao ghép lại giống sừng trâu nên nó có tên Ngưu, nổi tiếng trong tác phẩm Ngưu Lang và Chức Nữ, đại diện cho xui xẻo.

– Hiệu quả bộ bộ 2: Thủ 15%.

– Rớt tại: Tham lang tinh vực, Thái Tuế 4 Hà.

IV. Đội hình kết hợp với Hắc Hùng

Đánh giá chung: Tấn công

– Có khả năng gây lượng ST lớn. Tuy nhiên chỉ số cơ bản lại rất thấp và kỹ năng không kèm hiệu ứng gì vì vậy chỉ phù hợp với những trận đánh PvE ở mức độ khởi đầu.

Đội hình đề cử: Hắc Hùng, Giám Binh, Huyền Minh, Chỉ Thần, Anh Chiêu Hắc Hùng

 • Giám Binh – tấn công
 • Huyền Minh – công khống chế
 • Chỉ Thần – hồi HP, cường hóa Công Thủ
 • Anh Chiêu – cường hóa Công (tăng 50% Công) tăng 30% thanh hành động.

Xem thêm

Xem thêm: yêu linh, yêu linh.