Hướng Dẫn Tăng Sao Yêu Linh

Khi các Đại Nhân trải nghiệm trong Vân Mộng chi cảnh, sẽ gặp phải thời điểm mà: kinh nghiệm của các Yêu Linh đã tối đa nhưng không thể tăng cấp. Điều này là do mỗi khi Yêu Linh đã đạt đến cấp độ nhất định, người chơi phải tiếp tục nâng cấp thông qua “thăng tinh”. Để tiếp tục tu luyện Yêu Linh của riêng mình và làm cho Yêu Linh mạnh hơn, người chơi phải tiếp tục tăng sao Yêu Linh của mình. Mỗi lần nâng một sao tương đương với việc vượt qua một cấp độ đột phá mới. Vậy làm thế nào chúng ta có thể nâng thêm một sao cho Yêu Linh, hãy cùng VinaGame Mobile tìm hiểu nhé!

Hướng dẫn tăng sao Yêu Linh 01

I. Hướng dẫn tăng sao Yêu Linh

Từ biểu tượng Yêu Linh ở dưới cùng bên phải của giao diện chính. Chọn Yêu Linh đã tối đa kinh nghiệm và nhấp vào biểu tượng Tu Luyện ở phía dưới bên trái để thăng tinh.

Đối với các Yêu Linh có cấp bậc sao khác nhau, các vật liệu cần thiết để tăng sao là khác nhau. Ngoài bản thân Yêu Linh cần phải đạt đến cấp độ nhất định, các sao khác nhau số lượng nguyên liệu cũng khác nhau. Cụ thể xem bảng dưới đây:

Hướng dẫn tăng sao Yêu Linh 02

Thăng sao dùng yêu linh không giới hạn chủng loại, chỉ cần đạt đủ cấp sao liên có thể sử dụng. Tất nhiên, nếu sử dụng cùng loại yêu linh, kỹ năng của yêu linh sẽ tăng trong khi tăng sao. Yêu Linh sau khi tăng sao có thể mở giới hạn cấp độ mới, vậy là vấn đề max cấp mà không thể nhận thêm kinh nghiệm đã được giải quyết rồi đó.

Hướng dẫn tăng sao Yêu Linh 03

Hiện tại, Yêu Linh tối đa chỉ đạt được 6 sao, cấp cao nhất là 40.

– Do đó, khi Yêu Linh tu luyện đạt đến cấp độ sao và cấp độ max, đó là trạng thái cơ bản cao nhất của Yêu Linh rồi! Các Đại Nhân có thể kết hợp một bộ linh thạch phù hợp để tăng cường sức mạnh cho Yêu Linh hoặc chuyển sang tăng cường sức mạnh cho những Yêu Linh khác phù hợp với đội hình của mình.

Sau khi đọc bài hướng dẫn này, Tiểu Nhất hi vọng các Đại Nhân sẽ có những cái nhìn trông quan hơn về cách tăng cường sức mạnh cho yêu linh của mình qua hình thức tăng sao.

Xem thêm:

Xem thêm

Hướng Dẫn Độ Kiếp Yêu Linh.

Xem thêm

Vân Mộng.

Xem thêm

Vân Mộng.