Tổng hợp các phím tắt trên Microsoft Teams khi học, họp trực tuyến

Anh chị em đang gặp gian nan trong việc tìm kiếm các phím tắt khi dùng Microsoft Teams. Bài viết sau đây sẽ tổng hợp cho chúng mình các phím tắt trên Microsoft Teams cực hữu ích khi học, họp trực tuyến.

Tổng hợp các phím tắt trên Microsoft Teams khi học, họp online

Tổng hợp các phím tắt trên Microsoft Teams khi học, họp trực tuyến

I. Tổng hợp các phím tắt trong Microsoft Teams trên Windows, MacOS và Microsoft Teams giao diện website

1. Phím tắt chung

Phím tắt trên Windows

Phím tắt trên MacOS

Phím tắt trên web

Tác dụng

Ctrl Dấu chấm (.)

Command Dấu chấm (.)

Ctrl Dấu chấm (.)

Hiển thị phím tắt

Ctrl E

Command E

Ctrl E

Đi tới tìm kiếm

Ctrl dấu gạch chéo (/)

Command dấu gạch chéo (/)

Ctrl dấu gạch chéo (/)

Hiển thị lệnh

Ctrl Shift F

Command Shift F

Ctrl Shift F

Mở bộ lọc

Ctr l G

Command G

Ctrl Shift G

Đi tới

Ctrl dấu (‘)

Command dấu (‘)

Ctrl dấu (‘)

Mở các phần mềm đã thu nhỏ

Ctrl N

Command N

Alt trái N

Mở đầu cuộc trò chuyện mới

Ctrl dấu phẩy (,)

Command dấu phẩy (,)

Ctrl dấu phẩy (,)

Mở thiết đặt

F1

F1

Ctrl F1

Mở trợ giúp

Esc

Esc

Esc

Đóng

Ctrl dấu bằng (=)

Command dấu bằng (=)

Không có phím tắt

Phóng to

Ctrl dấu trừ (-)

Command dấu trừ (-)

Không có phím tắt

Thu nhỏ

Ctrl 0

Command 0

Không có phím tắt

Đặt lại mức thu phóng

2. Phím tắt di chuyển

Phím tắt trên Windows

Phím tắt trên MacOS

Phím tắt trên web

Tác dụng

Ctrl 1

Command 1

Ctrl Shift 1

Mở hoạt động

Ctrl 2

Command 2

Ctrl Shift 2

Mở chat

Ctrl 3

Command 3

Ctrl Shift 3

Mở nhóm

Ctrl 4

Command 4

Ctrl Shift 4

Mở lịch 

Ctrl 5

Command 5

Ctrl Shift 5

Mở cuộc gọi

Ctrl 6

Command 6

Ctrl Shift 6

Mở tệp

Alt trái phím mũi tên xuống

Option trái phím mũi tên xuống

Alt trái phím mũi tên xuống

Chuyển tới mục danh sách tiếp theo

Alt trái phím mũi tên lên

Option trái phím mũi tên lên

Alt trái phím mũi tên lên

Chuyển tới mục danh sách trước đó

Ctrl Shift phím mũi tên lên

Command Shift phím mũi tên lên

Không có phím tắt

Chuyển nhóm đã chọn lên trên

Ctrl Shift phím mũi tên xuống

Command Shift phím mũi tên xuống

Không có phím tắt

Chuyển nhóm đã chọn xuống dưới

Ctrl Shift H

Command Shift H

Không có phím tắt

Mở menu lịch sử

Ctrl Shift F6

Command Shift F6

Ctrl Shift F6

Đi tới phần trước đó

Ctrl F6

Command F6

Ctrl F6

Đi tới phần tiếp theo

3. Phím tắt gửi sms

Phím tắt trên Windows

Phím tắt trên MacOS

Phím tắt trên web

Tác dụng

Alt Shift C

Command N

Alt Shift C

Mở đầu cuộc trò chuyện mới

Alt Shift C

C

Alt Shift C

Đi tới hộp soạn thảo

Ctrl Shift X

Command Shift X

Ctrl Shift X

Mở rộng hộp soạn thảo

Ctrl Enter

Command Enter

Ctrl Enter

Gửi (hộp soạn thảo mở rộng)

Ctrl O

Command O

Ctrl Shift O

Đính kèm tệp

Shift Enter

Shift Enter

Shift Enter

Mở đầu dòng mới

Alt Shift R

R

Alt Shift R

Trả lời một chuỗi

Ctrl Shift I

Command Shift I

Ctrl Shift I

Tấn công dấu là cần thiết

Ctrl F

Command F

Ctrl F

Tìm kiếm sms trò chuyện/kênh hiện tại

4. Phím tắt cuộc gọi

Phím tắt trên Windows

Phím tắt trên MacOS

Phím tắt trên web

Tác dụng

Ctrl Shift A

Command Shift A

Ctrl Shift A

Chấp nhận cuộc gọi video

Ctrl Shift S

Command Shift S

Ctrl Shift S

Chấp nhận cuộc gọi thoại

Ctrl Shift D

Command Shift D

Ctrl Shift D

Từ chối cuộc gọi

Ctrl Shift C

Command Shift C

Ctrl Shift C

Mở đầu cuộc gọi thoại

Ctrl Shift U

Command Shift U

Ctrl Shift U

Mở đầu cuộc gọi video

Ctrl Shift M

Command Shift M

Ctrl Shift M

Bật/tắt tiếng

Ctrl Shift K

Command Shift K

Ctrl Shift K

Giơ tay/ hạ tay xuống

Ctrl Shift E

Command Shift E

Không có phím tắt

Chia sẻ màn hình

Ctrl Shift O

Command Shift O

Không có phím tắt

Bật/tắt camera

Ctrl Shift F

Command Shift F

Ctrl Shift F

Lọc danh sách hiện tại

Ctrl Shift Dấu cách

Command Shift Dấu cách

Ctrl Shift Dấu cách

Đi tới thanh công cụ chia sẻ

Ctrl Shift D

Command Shift D

Không có phím tắt

Từ chối chia sẻ màn hình

Ctrl Shift A

Command Shift A

Không có phím tắt

Chấp nhận chia sẻ màn hình

Ctrl Shift P

Command Shift P

Không có phím tắt

Bật/tắt nền mờ

Alt Shift N

Option Shift N

Alt Shift N

Lên lịch họp

Alt dấu chấm (.)

Option dấu chấm (.)

Alt dấu chấm (.)

Đi tới thời kì hiện tại

Ctrl Alt mũi tên trái

Command Option mũi tên trái

Ctrl Alt mũi tên trái

Đi tới ngày/tuần trước đó

Ctrl Alt mũi tên phải

Command Option mũi tên phải

Ctrl Alt mũi tên phải

Đi tới ngày/tuần tới

Ctrl Alt 1

Command Option 1

Ctrl Alt 1

Xem ngày

Ctrl Alt 2

Command Option 2

Ctrl Alt 2

Xem tuần làm việc

Ctrl Alt 3

Command Option 3

Ctrl Alt 3

Xem tuần

Ctr l S

Command S

Ctrl S

Lưu/gửi đòi hỏi họp

Alt Shift J

Option Shift J

Alt Shift J

Nhập cuộc từ cụ thể cuộc họp

Alt Shift S

Option Shift S

Alt Shift S

Đi tới thời kì được đề xuất

Bài viết trên đã tổng hợp cho chúng mình các phím tắt trên Microsoft Teams khi học, họp trực tuyến. Nếu anh chị em thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với đồng minh và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!