Cách xóa cuộc trò chuyện trên Microsoft Teams nhanh, dễ dàng

Microsoft Teams

Anh chị em đang tìm cách xóa cuộc trò chuyện trên Microsoft Teams tuy nhiên chưa biết cách thực hiện. Bài viết sau đây sẽ chỉ dẫn cho chúng mình cách xóa cuộc trò chuyện trên Microsoft Teams nhanh, dễ dàng.

I. Cách xóa cuộc trò chuyện trên Microsoft Teams bằng máy tính

Bước 1: Mở Microsoft Teams trên máy tính, chọn biểu tượng Trò chuyện ở góc bên phải > Chọn sms nhưng anh chị em muốn xóa.

Mở Microsoft Teams trên máy tính, chọn biểu tượng Trò chuyện ở góc bên phải > Chọn sms nhưng anh chị em muốn xóa

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải sms.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tin nhắn

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải sms

Bước 3: Chọn Xóa.

Chọn Xóa

Chọn Xóa

Sau đó sẽ hiện ra thông báo Sms này đã bị xóa. Để khôi phục lại sms đã xóa, chọn Hoàn tác.

Để khôi phục lại tin nhắn đã xóa, chọn Hoàn tác

Để khôi phục lại sms đã xóa, chọn Hoàn tác

2. Cách xóa nhóm trò chuyện

Bước 1: Mở Microsoft Teams trên máy tính, chọn biểu tượng Nhóm ở góc bên phải > Chọn nhóm trò chuyện nhưng anh chị em muốn xóa.

Mở Microsoft Teams trên máy tính, chọn biểu tượng Nhóm ở góc bên phải > Chọn nhóm nhưng anh chị em muốn xóa

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm > Chọn Xóa nhóm.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm > Chọn Xóa nhóm

Bước 3: Nhấn dấu tích vào ô vuông để xác nhận mọi tài liệu bao gồm các cuộc trò chuyện, tệp,… trong nhóm sẽ bị xóa > Chọn Xóa nhóm.

Nhấn dấu tích vào ô vuông để xác nhận nhóm sẽ bị xóa > Chọn Xóa nhóm

II. Cách xóa cuộc trò chuyện trên Microsoft Teams bằng thiết bị cầm tay

Bước 1: Mở phần mềm Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Trò chuyện > Chọn sms nhưng anh chị em muốn xóa.

Mở phần mềm Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Trò chuyện > Chọn sms nhưng anh chị em muốn xóa

Bước 2: Nhấn giữ sms nhưng anh chị em muốn xóa > Chọn Xóa sms.

Nhấn giữ sms nhưng anh chị em muốn xóa > Chọn Xóa sms

Bước 3: Chọn Xóa.

Chọn Xóa

Chọn Xóa

2. Cách xóa nhóm trò chuyện

Bước 1: Mở phần mềm Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Nhóm > Nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm ở bên phải nhóm trò chuyện nhưng anh chị em muốn xóa.

Mở phần mềm Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Nhóm > Nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm ở bên phải nhóm trò chuyện 

Bước 2: Chọn biểu tượng Xóa nhóm.

Chọn biểu tượng Xóa nhóm

Chọn biểu tượng Xóa nhóm

Bước 3: Chọn Xóa nhóm.

Chọn Xóa nhóm

Chọn Xóa nhóm

Bài viết trên đã chỉ dẫn cho chúng mình cách xóa cuộc trò chuyện trên Microsoft Teams nhanh, dễ dàng. Nếu anh chị em thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bè bạn và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!