Cách đổi tên nhóm trên Microsoft Teams, đổi ảnh đại diện nhóm

Quý anh chị muốn đổi mới tên nhóm trên Microsoft Teams tuy nhiên chưa biết cách thực hiện. Bài viết sau đây sẽ chỉ dẫn cho chúng mình cách đổi tên nhóm trên Microsoft Teams, đổi ảnh đại diện nhóm.

I. Cách đổi tên, ảnh đại diện nhóm trên Microsoft Teams bằng máy tính
  • Mở Microsoft Teams trên máy tính, chọn biểu tượng Nhóm ở góc bên phải > Chọn nhóm nhưng quý anh chị muốn đổi tên.
  • Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm.
  • Chọn Biên tập nhóm.
  • Tiến hành đổi tên nhóm tại mục Tên nhóm.
  • Chọn Cập nhật ở góc dưới bên phải.

Bước 1: Mở Microsoft Teams trên máy tính, chọn biểu tượng Nhóm ở góc bên phải > Chọn nhóm nhưng quý anh chị muốn đổi tên.

Mở Microsoft Teams trên máy tính, chọn biểu tượng Nhóm ở góc bên phải > Chọn nhóm nhưng quý anh chị muốn đổi tên

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm > Chọn Biên tập nhóm.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm > Chọn Biên tập nhóm

Bước 3: Tiến hành đổi tên nhóm tại mục Tên nhóm.

Tiến hành đổi tên nhóm tại mục Tên nhóm

Tiến hành đổi tên nhóm tại mục Tên nhóm

Quý anh chị cũng có thể đổi mới mô tả và biên tập quyền riêng tư về nhóm tại mục Mô tảQuyền riêng tư.

Bước 4: Chọn Cập nhật ở góc dưới bên phải.

Chọn Cập nhật ở góc dưới bên phải

Chọn Cập nhật ở góc dưới bên phải

Bên cạnh đó, nếu quý anh chị muốn đổi ảnh đại diện cho nhóm, quý anh chị thực hiện:

Tại mục Hình đại diện nhóm, chọn lên.

Tại mục Hình đại diện nhóm, chọn Tải lên

Tại mục Hình đại diện nhóm, chọn lên

Chọn ảnh nhưng quý anh chị muốn làm ảnh đại diện nhóm > Chọn Mở.

Chọn ảnh nhưng quý anh chị muốn làm ảnh đại diện nhóm > Chọn Mở

Chọn Cập nhật ở góc dưới bên phải.

Chọn Cập nhật ở góc dưới bên phải

Chọn Cập nhật ở góc dưới bên phải

II. Cách đổi tên, ảnh đại diện nhóm trên Microsoft Teams bằng dế yêu

  • Mở phần mềm Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Nhóm > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm nhưng quý anh chị muốn đổi tên.
  • Chọn Biên tập nhóm.
  • Chọn Biên tập cụ thể.
  • Tiến hành đổi tên nhóm tại mục Tên nhóm.
  • Nhấn Lưu ở góc trên bên phải.

Bước 1: Mở phần mềm Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Nhóm ở góc dưới > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm nhưng quý anh chị muốn đổi tên.

Mở phần mềm Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Nhóm > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm

Bước 2: Chọn Biên tập nhóm.

Chọn Chỉnh sửa nhóm

Chọn Biên tập nhóm

Bước 3: Chọn Biên tập cụ thể.

Chọn Chỉnh sửa chi tiết

Chọn Biên tập cụ thể

Bước 4: Tiến hành đổi tên nhóm tại mục Tên nhóm.

Tiến hành đổi tên nhóm tại mục Tên nhóm

Tiến hành đổi tên nhóm tại mục Tên nhóm

Quý anh chị cũng có thể đổi mới mô tả và biên tập quyền riêng tư về nhóm tại mục Mô tảQuyền riêng tư.

Bước 5: Nhấn Lưu ở góc trên bên phải.

Nhấn Lưu ở góc trên bên phải

Nhấn Lưu ở góc trên bên phải

Bên cạnh đó, nếu quý anh chị muốn đổi ảnh đại diện cho nhóm, quý anh chị thực hiện:

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm nhưng quý anh chị muốn đổi tên > Chọn Đổi mới ảnh.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm nhưng quý anh chị muốn đổi tên > Chọn Đổi mới ảnh

Chọn Thư viện ảnh.

Chọn Thư viện ảnh

Chọn Thư viện ảnh

Chọn ảnh nhưng quý anh chị muốn làm ảnh đại diện cho nhóm > Nhấn Chọn.

Chọn ảnh nhưng quý anh chị muốn làm ảnh đại diện cho nhóm > Nhấn Chọn

Bài viết trên đã chỉ dẫn cho chúng mình cách đổi tên nhóm trên Microsoft Teams, đổi ảnh đại diện nhóm. Nếu quý anh chị thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với đồng minh và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!