Cách rời nhóm trên Microsoft Teams, xóa thành viên khỏi nhóm

Quý anh chị đang tìm cách rời khỏi nhóm trên Microsoft Teams tuy nhiên chưa biết cách thực hiện. Bài viết sau đây sẽ chỉ dẫn cho chúng ta cách rời nhóm trên Microsoft Teams, xóa thành viên khỏi nhóm.

I. Cách rời nhóm, xóa thành viên khỏi nhóm trên Microsoft Teams bằng máy tính
  • Mở Microsoft Teams trên máy tính, chọn biểu tượng Nhóm ở góc bên phải > Chọn nhóm nhưng mà anh chị em muốn rời khỏi.
  • Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm hoặc lớp học > Chọn Rời khỏi nhóm.

Bước 1: Mở Microsoft Teams trên máy tính, chọn biểu tượng Nhóm ở góc bên phải > Chọn nhóm nhưng mà anh chị em muốn rời khỏi.

Mở Microsoft Teams trên máy tính, chọn biểu tượng Nhóm ở góc bên phải > Chọn nhóm nhưng mà anh chị em muốn rời khỏi

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm hoặc lớp học > Chọn Rời khỏi nhóm.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm hoặc lớp học > Chọn Rời khỏi nhóm

Để xóa thành viên ra khỏi nhóm, anh chị em thực hiện:

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm hoặc lớp học > Chọn Xem nhóm.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm hoặc lớp học > Chọn Xem nhóm

Chọn Thành viên và khách.

Chọn Thành viên và khách

Chọn Thành viên và khách

Nhấn vào biểu tượng dấu X ở bên phải.

Nhấn vào biểu tượng dấu X ở bên phải

Nhấn vào biểu tượng dấu X ở bên phải

II. Cách rời nhóm, xóa thành viên khỏi nhóm trên Microsoft Teams bằng di động

  • Mở phần mềm Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Nhóm > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm nhưng mà anh chị em muốn rời khỏi.
  • Chọn Rời khỏi nhóm.

Bước 1: Mở phần mềm Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Nhóm > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm nhưng mà anh chị em muốn rời khỏi.

Mở phần mềm Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Nhóm > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm 

Bước 2: Chọn Rời khỏi nhóm.

Chọn Rời khỏi nhóm

Chọn Rời khỏi nhóm

Để xóa thành viên ra khỏi nhóm, anh chị em thực hiện:

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm hoặc lớp học > Chọn Quản lý thành viên.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm hoặc lớp học > Chọn Quản lý thành viên

Nhấn vào tên thành viên nhưng mà anh chị em muốn xóa khỏi nhóm > Chọn Xóa khỏi nhóm.

Nhấn vào tên thành viên nhưng mà anh chị em muốn xóa khỏi nhóm > Chọn Xóa khỏi nhóm

Bài viết trên đã chỉ dẫn cho chúng ta cách rời nhóm trên Microsoft Teams, xóa thành viên khỏi nhóm. Nếu anh chị em thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với đồng chí và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!