Cách chia sẻ màn hình trên Microsoft Teams khi học, họp trực tuyến

Quý anh chị đang tìm cách share, chia sẻ màn hình trong Microsoft Team trên dế yêu, máy tính tuy nhiên chưa biết cách thực hiện. Bài viết duới đây sẽ chỉ dẫn cho chúng ta cách chia sẻ màn hình trên Microsoft Teams khi học, họp trực tuyến.

Sau khi truy cập vào đường link để học, họp online trên Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng mũi tên

I. Chia sẻ màn hình khi học, họp trực tuyến trên máy tính

  • Sau khi truy cập vào đường link để học, họp trực tuyến trên Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng mũi tên.
  • Chọn Chia sẻ.

Bước 1: Sau khi truy cập vào đường link để học, họp trực tuyến trên Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng mũi tên.

Sau khi truy cập vào đường link để học, họp trực tuyến trên Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng mũi tên

Bước 2: Sẽ có 3 hình thức để anh chị em lựa chọn:

Sẽ có 3 hình thức để bạn lựa chọn

Sẽ có 3 hình thức để anh chị em lựa chọn

  • Toàn màn hình: chia sẻ toàn màn hình máy tính của anh chị em với mọi người.
  • Cửa sổ: chỉ chia sẻ 1 cửa sổ của 1 chương trình nhưng mà anh chị em đang dùng.
  • Thẻ trình duyệt Chrome: chỉ chia sẻ duy nhất 1 tab trên Google Chrome.

Lựa chọn hình thức nhưng mà anh chị em muốn chia sẻ màn hình > Chọn Chia sẻ.

Lựa chọn hình thức nhưng mà anh chị em muốn chia sẻ màn hình > Chọn Chia sẻ

Để dừng chia sẻ màn hình, chọn Dừng chia sẻ.

Để dừng chia sẻ màn hình, chọn Dừng chia sẻ

Để dừng chia sẻ màn hình, chọn Dừng chia sẻ

II. Chia sẻ màn hình khi học, họp trực tuyến trên dế yêu

  • Sau khi truy cập vào đường link để học, họp trực tuyến trên Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm.
  • Chọn Chia sẻ.
  • Chọn Chia sẻ màn hình.
  • Chọn Khởi đầu truyền phát.

Bước 1: Sau khi truy cập vào đường link để học, họp trực tuyến trên Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm.

 Sau khi truy cập vào đường link để học, họp online trên Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm

Sau khi truy cập vào đường link để học, họp trực tuyến trên Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm

Bước 2: Chọn Chia sẻ.

Chọn Chia sẻ

Chọn Chia sẻ

Bước 3: Chọn Chia sẻ màn hình.

Chọn Chia sẻ màn hình

Chọn Chia sẻ màn hình

Bước 4: Chọn Khởi đầu truyền phát.

Chọn Bắt đầu truyền phát

Chọn Khởi đầu truyền phát

Để dừng chia sẻ màn hình, chọn Dừng thuyết trình.

Để dừng chia sẻ màn hình, chọn Dừng trình bày

Để dừng chia sẻ màn hình, chọn Dừng thuyết trình

Chọn OK.

Chọn OK

Chọn OK

Bài viết trên đã chỉ dẫn cho chúng ta cách chia sẻ màn hình trên Microsoft Teams khi học, họp trực tuyến. Nếu anh chị em thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bằng hữu và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!