Cách đổi ảnh đại diện trên Microsoft Teams nhanh, dễ dàng

Anh chị em muốn đổi mới ảnh đại diện trên Microsoft Team bằng di động, máy tính tuy nhiên chưa biết cách thực hiện. Bài viết sau đây sẽ chỉ dẫn cho chúng ta cách đổi ảnh đại diện trên Microsoft Teams nhanh, dễ dàng.

Mở Microsoft Teams trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải

I. Cách đổi ảnh đại diện trên Microsoft Teams bằng máy tính

 • Mở Microsoft Teams trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của quý anh chị ở góc trên bên phải.
 • Chọn Quản lý tài khoản.
 • Nhấn vào ảnh đại diện của quý anh chị.
 • Chọn lên ảnh.
 • Chọn ảnh nhưng mà quý anh chị muốn đổi làm ảnh đại diện > Nhấn Mở.
 • Nhấn Lưu.

Bước 1: Mở Microsoft Teams trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của quý anh chị ở góc trên bên phải.

Mở Microsoft Teams trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của quý anh chị ở góc trên bên phải

Bước 2: Chọn Quản lý tài khoản.

Chọn Quản lý tài khoản

Chọn Quản lý tài khoản

Bước 3: Nhấn vào ảnh đại diện của quý anh chị.

Nhấn vào ảnh đại diện của bạn

Nhấn vào ảnh đại diện của quý anh chị

Bước 4: Chọn lên ảnh.

Chọn Tải lên ảnh

Chọn lên ảnh

Bước 5: Chọn ảnh nhưng mà quý anh chị muốn đổi làm ảnh đại diện > Nhấn Mở.

Chọn ảnh nhưng mà quý anh chị muốn đổi làm ảnh đại diện > Nhấn Mở

Bước 6: Nhấn Lưu.

Nhấn Lưu

Nhấn Lưu

II. Cách đổi tên trên Microsoft Teams bằng di động

 • Mở phần mềm Microsoft Teams, nhấn vào ảnh đại diện của quý anh chị ở góc trên bên trái.
 • Nhấn vào biểu tượng mũi tên.
 • Chọn Biên tập ở dưới ảnh đại diện của quý anh chị.
 • Nhấn Chọn ảnh hiện có.
 • Chọn ảnh nhưng mà quý anh chị muốn đổi làm ảnh đại diện > Nhấn Chọn.

Bước 1: Mở phần mềm Microsoft Teams, nhấn vào ảnh đại diện của quý anh chị ở góc trên bên trái.

Mở ứng dụng Microsoft Teams, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên trái

Mở phần mềm Microsoft Teams, nhấn vào ảnh đại diện của quý anh chị ở góc trên bên trái

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng mũi tên.

Nhấn vào biểu tượng mũi tên

Nhấn vào biểu tượng mũi tên

Bước 3: Chọn Biên tập ở dưới ảnh đại diện của quý anh chị (Đối với iOS).

Chọn Chỉnh sửa ở dưới ảnh đại diện của bạn

Chọn Biên tập ở dưới ảnh đại diện của quý anh chị

Đối với Android, chọn Biên tập hình ảnh.

Bước 4: Nhấn Chọn ảnh hiện có để download ảnh lên (Đối với iOS).

Nhấn Chọn ảnh hiện có để tải ảnh lên

Nhấn Chọn ảnh hiện có để download ảnh lên

Đối với Android, chọn Mở thư viện ảnh để download ảnh lên.

Bước 5: Chọn ảnh nhưng mà quý anh chị muốn đổi làm ảnh đại diện > Nhấn Chọn.

Chọn ảnh nhưng mà quý anh chị muốn đổi làm ảnh đại diện > Nhấn Chọn

Bài viết trên đã chỉ dẫn cho chúng ta cách đổi ảnh đại diện trên Microsoft Teams nhanh, dễ dàng. Nếu quý anh chị thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bạn hữu và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!