Cách đổi tên hiển thị trên Microsoft Teams cực nhanh, dễ dàng

Quý anh chị muốn đổi tên hiển thị cho tài khoản Microsoft Teams của quý anh chị trên thiết bị cầm tay, máy tính tuy nhiên chưa biết cách thực hiện. Bài viết sau đây sẽ chỉ dẫn cho chúng mình cách đổi tên hiển thị trên Microsoft Teams cực nhanh, dễ dàng.

Mở Microsoft Teams trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải

I. Cách đổi tên trên Microsoft Teams bằng máy tính

 • Mở Microsoft Teams trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của quý anh chị ở góc trên bên phải.
 • Chọn Quản lý tài khoản.
 • Chọn Quản lý.
 • Giao diện mới sẽ hiện ra, chọn mục Cập nhật của quý anh chị ở góc trên bên trái.
 • Tại mục Họ và tên, chọn Biên tập tên.
 • Tiến hành đổi tên hiển thị mới > Nhấn Lưu.

Bước 1: Mở Microsoft Teams trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của quý anh chị ở góc trên bên phải.

Mở Microsoft Teams trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của quý anh chị ở góc trên bên phải

Bước 2: Chọn Quản lý tài khoản.

Chọn Quản lý tài khoản

Chọn Quản lý tài khoản

Bước 3: Chọn Quản lý.

Chọn Quản lý

Chọn Quản lý

Bước 4: Giao diện mới sẽ hiện ra, chọn mục Cập nhật của quý anh chị ở góc trên bên trái.

Giao diện mới sẽ xuất hiện, chọn mục Thông tin của bạn ở góc trên bên trái

Giao diện mới sẽ hiện ra, chọn mục Cập nhật của quý anh chị ở góc trên bên trái

Bước 5: Tại mục Họ và tên, chọn Biên tập tên.

Tại mục Họ và tên, chọn Chỉnh sửa tên

Tại mục Họ và tên, chọn Biên tập tên

Bước 6: Tiến hành đổi tên hiển thị mới tại mục Biên tập tên và nhập mã CAPTCHA.

Tiến hành đổi tên hiển thị mới tại mục Chỉnh sửa tên và nhập mã CAPTCHA

Tiến hành đổi tên hiển thị mới tại mục Biên tập tên và nhập mã CAPTCHA

Nhấn Lưu.

Nhấn Lưu

Nhấn Lưu

II. Cách đổi tên trên Microsoft Teams bằng thiết bị cầm tay

 • Mở phần mềm Microsoft Teams, nhấn vào ảnh đại diện của quý anh chị ở góc trên bên trái.
 • Nhấn vào biểu tượng mũi tên.
 • Nhấn vào tên hiển thị ở dưới ảnh đại diện của quý anh chị.
 • Tiến hành đổi tên hiển thị mới tại mục Biên tập tên.
 • Nhấn Lưu ở góc trên bên phải.

Bước 1: Mở phần mềm Microsoft Teams, nhấn vào ảnh đại diện của quý anh chị ở góc trên bên trái.

Mở ứng dụng Microsoft Teams, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên trái

Mở phần mềm Microsoft Teams, nhấn vào ảnh đại diện của quý anh chị ở góc trên bên trái

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng mũi tên.

Nhấn vào biểu tượng mũi tên

Nhấn vào biểu tượng mũi tên

Bước 3: Nhấn vào tên hiển thị ở dưới ảnh đại diện của quý anh chị (Đối với iOS).

Nhấn vào tên hiển thị ở dưới ảnh đại diện của bạn

Nhấn vào tên hiển thị ở dưới ảnh đại diện của quý anh chị

Đối với Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng cây bút ở góc trên bên phải.

Bước 4: Tiến hành đổi tên hiển thị mới tại mục Biên tập tên.

Tiến hành đổi tên hiển thị mới tại mục Chỉnh sửa tên

Tiến hành đổi tên hiển thị mới tại mục Biên tập tên

Bước 5: Nhấn Lưu ở góc trên bên phải (Đối với iOS).

Nhấn Lưu ở góc trên bên phải

Nhấn Lưu ở góc trên bên phải

Đối với Android, nhấn vào biểu tượng dấu tích ở góc trên bên phải.

Bài viết trên đã chỉ dẫn cho chúng mình cách đổi tên hiển thị trên Microsoft Teams cực nhanh, dễ dàng. Nếu quý anh chị thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bè bạn và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!