Cách tắt thông báo trên Microsoft Teams cực nhanh, dễ dàng

Quý anh chị đang tìm cách tắt thông báo trên Microsoft Teams tuy nhiên chưa biết cách thực hiện. Bài viết sau đây sẽ chỉ dẫn cho chúng ta cách tắt thông báo trên Microsoft Teams cực nhanh, dễ dàng.

Mở Microsoft Teams trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải

I. Cách tắt thông báo trên Microsoft Teams bằng máy tính

  • Mở Microsoft Teams trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của quý anh chị ở góc trên bên phải.
  • Chọn Thiết đặt.
  • Chọn Thông báo.
  • Chọn dạng thông báo nhưng mà quý anh chị muốn tắt.
  • Chọn Tắt.

Bước 1: Mở Microsoft Teams trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của quý anh chị ở góc trên bên phải.

Mở Microsoft Teams trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của quý anh chị ở góc trên bên phải

Bước 2: Chọn Thiết đặt.

Chọn Cài đặt

Chọn Thiết đặt

Bước 3: Sẽ có nhiều dạng thông báo để quý anh chị có thể tắt:

Email: chọn khoảng thời kì trong ngày nhưng mà quý anh chị muốn nhận thông báo về email bao gồm 10 phút 1 lần, mỗi giờ 1 lần, 8 giờ 1 lần,…

Chọn khoảng thời gian trong ngày mà bạn muốn nhận thông báo về email

Chọn khoảng thời kì trong ngày nhưng mà quý anh chị muốn nhận thông báo về email

Giao diện và âm thanh: quý anh chị có thể tắt âm thanh cũng như tắt hiển thị bản xem trước của thông báo bằng cách nhấn vào biểu tượng nút gạt ở bên phải.

Tắt âm thanh cũng như tắt hiển thị bản xem trước của thông báo bằng cách nhấn vào biểu tượng nút gạt ở bên phải

Tắt âm thanh cũng như tắt hiển thị bản xem trước của thông báo bằng cách nhấn vào biểu tượng nút gạt ở bên phải

Tất cả nhóm và kênh: để tắt thông báo về các nhóm và kênh, quý anh chị thực hiện

Chọn nhóm nhưng mà quý anh chị muốn tắt thông báo > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải.

Chọn Thông báo về kênh.

Chọn Thông báo về kênh

Chọn Thông báo về kênh

Tại mục Tất cả bài đăng mới và Lượt đề cập tới kênh, nhấn vào biểu tượng mũi tên > Chọn Tắt.

Tại mục Tất cả bài đăng mới và Lượt đề cập tới kênh, nhấn vào biểu tượng mũi tên > Chọn Tắt

Nhấn Lưu.

Nhấn Lưu

Nhấn Lưu

II. Cách tắt thông báo trên Microsoft Teams bằng dế yêu

  • Mở phần mềm Microsoft Teams, nhấn vào ảnh đại diện của quý anh chị ở góc trên bên trái.
  • Chọn Thông báo.
  • Tại mục Thông báo cho tôi về, chọn Hoạt động chung.
  • Nhấn vào biểu tượng nút gạt ở mục Hiện thông báo.

Bước 1: Mở phần mềm Microsoft Teams, nhấn vào ảnh đại diện của quý anh chị ở góc trên bên trái.

Mở ứng dụng Microsoft Teams, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên trái

Mở phần mềm Microsoft Teams, nhấn vào ảnh đại diện của quý anh chị ở góc trên bên trái

Bước 2: Chọn Thông báo.

Chọn Thông báo

Chọn Thông báo

Bước 3: Tại mục Thông báo cho tôi về, chọn Hoạt động chung.

Tại mục Thông báo cho tôi về, chọn Hoạt động chung

Tại mục Thông báo cho tôi về, chọn Hoạt động chung

Bước 4: Nhấn vào biểu tượng nút gạt ở mục Hiện thông báo (Đối với Microsoft Teams).

Nhấn vào biểu tượng nút gạt ở mục Hiện thông báo

Nhấn vào biểu tượng nút gạt ở mục Hiện thông báo

Đối với Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng nút gạt ở các mục Cuộc trò chuyện, Đề cậpTương tác.

Đối với iOS, nhấn vào biểu tượng nút gạt ở các mục Cuộc trò chuyện, Đề cập và Tương tác

Đối với iOS, nhấn vào biểu tượng nút gạt ở các mục Cuộc trò chuyện, Đề cập và Tương tác

Bài viết trên đã chỉ dẫn cho chúng ta cách tắt thông báo trên Microsoft Teams cực nhanh, dễ dàng. Nếu quý anh chị thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bè bạn và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!