Cách gọi nhóm trên Microsoft Teams nhanh, dễ dàng, cụ thể

Microsoft Teams

Anh chị em đang tìm cách gọi nhóm (group) trên Microsoft Teams tuy nhiên chưa biết cách thực hiện. Bài viết sau đây sẽ chỉ dẫn cho chúng ta cách gọi nhóm trên Microsoft Teams nhanh, dễ dàng, cụ thể.

I. Cách gọi nhóm trên Microsoft Teams bằng máy tính
  • Mở Microsoft Teams trên máy tính, chọn biểu tượng Trò chuyện ở góc bên phải > Chọn nhóm nhưng mà anh chị em muốn gọi.
  • Chọn hình thức cuộc gọi video hoặc cuộc gọi thoại.

Bước 1: Mở Microsoft Teams trên máy tính, chọn biểu tượng Trò chuyện ở góc bên phải > Chọn nhóm nhưng mà anh chị em muốn gọi.

Mở Microsoft Teams trên máy tính, chọn biểu tượng Trò chuyện ở góc bên phải > Chọn nhóm nhưng mà anh chị em muốn gọi

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng máy quay ở góc bên phải nếu anh chị em muốn thực hiện cuộc gọi video.

Nhấn vào biểu tượng máy quay ở góc bên phải nếu bạn muốn thực hiện cuộc gọi video

Nhấn vào biểu tượng máy quay ở góc bên phải nếu anh chị em muốn thực hiện cuộc gọi video

Hoặc nhấn vào biểu tượng dế yêu ở góc bên phải nếu anh chị em muốn thực hiện cuộc gọi thoại.

Hoặc nhấn vào biểu tượng điện thoại ở góc bên phải nếu bạn muốn thực hiện cuộc gọi thoại

Hoặc nhấn vào biểu tượng dế yêu ở góc bên phải nếu anh chị em muốn thực hiện cuộc gọi thoại

II. Cách gọi nhóm trên Microsoft Teams bằng dế yêu

  • Mở phần mềm Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Trò chuyện > Chọn nhóm nhưng mà anh chị em muốn gọi.
  • Chọn hình thức cuộc gọi video hoặc cuộc gọi thoại.

Bước 1: Mở phần mềm Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Trò chuyện > Chọn nhóm nhưng mà anh chị em muốn gọi.

Mở phần mềm Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Trò chuyện > Chọn nhóm nhưng mà anh chị em muốn gọi

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng máy quay ở góc bên phải nếu anh chị em muốn thực hiện cuộc gọi video.

Nhấn vào biểu tượng máy quay ở góc bên phải nếu bạn muốn thực hiện cuộc gọi video

Nhấn vào biểu tượng máy quay ở góc bên phải nếu anh chị em muốn thực hiện cuộc gọi video

Hoặc nhấn vào biểu tượng dế yêu ở góc bên phải nếu anh chị em muốn thực hiện cuộc gọi thoại.

Hoặc nhấn vào biểu tượng điện thoại ở góc bên phải nếu bạn muốn thực hiện cuộc gọi thoại

Hoặc nhấn vào biểu tượng dế yêu ở góc bên phải nếu anh chị em muốn thực hiện cuộc gọi thoại

Bài viết trên đã chỉ dẫn cho chúng ta cách gọi nhóm trên Microsoft Teams nhanh, dễ dàng, cụ thể. Nếu anh chị em thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với đồng chí và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!