Cách xóa nhóm, lớp học trên Microsoft Teams nhanh, dễ dàng

Anh chị em đang tìm cách xóa nhóm và lớp học trên Microsoft Teams trên thiết bị cầm tay, máy tính tuy nhiên chưa biết cách thực hiện. Bài viết sau đây sẽ chỉ dẫn cho chúng ta cách xóa nhóm, lớp học trên Microsoft Teams nhanh, dễ dàng.

I. Cách xóa nhóm, lớp học trên Microsoft Teams bằng máy tính
  • Mở Microsoft Teams trên máy tính, chọn biểu tượng Nhóm ở góc bên phải > Chọn nhóm hoặc lớp học nhưng quý anh chị muốn xóa.
  • Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm hoặc lớp học > Chọn Xóa nhóm.
  • Nhấn dấu tích vào ô vuông để xác nhận nhóm sẽ bị xóa > Chọn Xóa nhóm.

Bước 1: Mở Microsoft Teams trên máy tính, chọn biểu tượng Nhóm ở góc bên phải > Chọn nhóm hoặc lớp học nhưng quý anh chị muốn xóa.

Mở Microsoft Teams trên máy tính, chọn biểu tượng Nhóm ở góc bên phải > Chọn nhóm hoặc lớp học nhưng quý anh chị muốn xóa

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm hoặc lớp học > Chọn Xóa nhóm.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm hoặc lớp học > Chọn Xóa nhóm

Bước 3: Nhấn dấu tích vào ô vuông để xác nhận mọi kiến thức bao gồm các cuộc trò chuyện, tệp,… trong nhóm sẽ bị xóa > Chọn Xóa nhóm.

Nhấn dấu tích vào ô vuông để xác nhận nhóm sẽ bị xóa > Chọn Xóa nhóm

II. Cách xóa nhóm, lớp học trên Microsoft Teams bằng thiết bị cầm tay

  • Mở phần mềm Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Nhóm > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm hoặc lớp nhưng quý anh chị muốn xóa.
  • Chọn biểu tượng Xóa nhóm.
  • Chọn Xóa nhóm.

Bước 1: Mở phần mềm Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Nhóm > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm hoặc lớp nhưng quý anh chị muốn xóa.

Mở phần mềm Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Nhóm > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm 

Bước 2: Chọn biểu tượng Xóa nhóm.

Chọn biểu tượng Xóa nhóm

Chọn biểu tượng Xóa nhóm

Bước 3: Chọn Xóa nhóm.

Chọn Xóa nhóm

Chọn Xóa nhóm

Bài viết trên đã chỉ dẫn cho chúng ta cách xóa nhóm, lớp học trên Microsoft Teams nhanh, dễ dàng. Nếu quý anh chị thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với đồng chí và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!