Cách ghi lại cuộc họp trên Microsoft Teams cực dễ

Học Online Microsoft Teams

Anh chị em đang tìm cách ghi lại cuộc họp, học trực tuyến trên Microsoft Teams tuy nhiên chưa biết cách thực hiện. Bài viết sau đây sẽ chỉ dẫn cho chúng mình cách ghi lại cuộc họp trên Microsoft Teams cực dễ.

Mở Microsoft Teams trên máy tính, tại phòng học, họp online nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm

I. Cách ghi lại cuộc họp trên Microsoft Teams bằng máy tính

  • Mở Microsoft Teams trên máy tính, tại phòng học, họp trực tuyến nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm.
  • Chọn Khởi đầu ghi.

Bước 1: Mở Microsoft Teams trên máy tính, tại phòng học, họp trực tuyến nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm.

Mở Microsoft Teams trên máy tính, tại phòng học, họp trực tuyến nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm

Bước 2: Chọn Khởi đầu ghi.

Chọn Bắt đầu ghi

Chọn Khởi đầu ghi

Để dừng ghi lại cuộc họp, học trực tuyến nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm > Chọn Dừng ghi.

Để dừng ghi lại cuộc họp, học trực tuyến nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm > Chọn Dừng ghi

Nhấn Dừng ghi.

Nhấn Dừng ghi

Nhấn Dừng ghi

Nếu anh chị em muốn xem lại bản ghi, anh chị em chỉ cần mở lại cuộc trò chuyện của lớp học, họp trực tuyến.

Nếu bạn muốn xem lại bản ghi, bạn chỉ cần mở lại cuộc trò chuyện của lớp học, họp online

Nếu anh chị em muốn xem lại bản ghi, anh chị em chỉ cần mở lại cuộc trò chuyện của lớp học, họp trực tuyến

II. Cách ghi lại cuộc họp trên Microsoft Teams bằng thiết bị cầm tay

  • Mở phần mềm Microsoft Teams, tại phòng học, họp trực tuyến nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm.
  • Chọn Khởi đầu ghi.

Bước 1: Mở phần mềm Microsoft Teams, tại phòng học, họp trực tuyến nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm.

Mở ứng dụng Microsoft Teams, tại phòng học, họp online nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm

Mở phần mềm Microsoft Teams, tại phòng học, họp trực tuyến nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm

Bước 2: Chọn Khởi đầu ghi.

Chọn Bắt đầu ghi

Chọn Khởi đầu ghi

Để dừng ghi lại cuộc họp, học trực tuyến nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm.

Để dừng ghi lại cuộc họp, học online nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm

Để dừng ghi lại cuộc họp, học trực tuyến nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm

Chọn Dừng ghi.

Chọn Dừng ghi

Chọn Dừng ghi

Nếu anh chị em muốn xem lại bản ghi, anh chị em chỉ cần mở lại cuộc trò chuyện của lớp học, họp trực tuyến > Chọn Xem thêm.

Nếu anh chị em muốn xem lại bản ghi, anh chị em chỉ cần mở lại cuộc trò chuyện của lớp học, họp trực tuyến > Chọn Xem thêm

Bài viết trên đã chỉ dẫn cho chúng mình cách ghi lại cuộc họp trên Microsoft Teams cực dễ. Nếu anh chị em thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với đồng minh và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!