Cách đặt lại mật khẩu Microsoft Teams khi quên cực dễ dàng

Anh chị em đang tìm cách đặt lại mật khẩu cho tài khoản Microsoft Teams của anh chị em khi quên mật khẩu tuy nhiên chưa biết cách thực hiện. Bài viết sau đây sẽ chỉ dẫn cho chúng ta dách đặt lại mật khẩu Microsoft Teams khi quên cực dễ dàng.

Truy cập Microsoft Teams, chọn Quên mật khẩu?

I. Cách đặt lại mật khẩu Microsoft Teams khi quên trên máy tính

  • Truy cập Microsoft Teams, chọn Quên mật khẩu?
  • Chọn hình thức nhận mã bảo mật cho tài khoản của anh chị em > Chọn Nhận mã.
  • Nhập mã bảo mật nhưng anh chị em đã nhận vào ô nhập mã > Chọn Tiếp theo.
  • Tiến hành đổi mới mật khẩu tại mục Đặt lại mật khẩu của anh chị em > Chọn Tiếp theo.
  • Chọn Đăng nhập.

Bước 1: Truy cập Microsoft Teams, chọn Quên mật khẩu?

Truy cập Microsoft Teams, chọn Quên mật khẩu?

Bước 2: Sẽ có 2 hình thức nhận mã bảo mật cho tài khoản của anh chị em:

  • Email: 1 mã bảo mật sẽ gửi về hộp thư cho tài khoản email của anh chị em.
  • Text: 1 mã bảo mật sẽ gửi về hộp thư cho số di động của anh chị em.

Chọn hình thức nhưng anh chị em muốn nhận mã bảo mật > Chọn Nhận mã.

Chọn hình thức nhưng anh chị em muốn nhận mã bảo mật > Chọn Nhận mã

Bước 3: Nhập mã bảo mật nhưng anh chị em đã nhận vào ô nhập mã > Chọn Tiếp theo.

Nhập mã bảo mật nhưng anh chị em đã nhận vào ô nhập mã > Chọn Tiếp theo

Bước 4: Tiến hành đổi mới mật khẩu tại mục Đặt lại mật khẩu của anh chị em > Chọn Tiếp theo.

Tiến hành đổi mới mật khẩu tại mục Đặt lại mật khẩu của anh chị em > Chọn Tiếp theo

Bước 5: Giao diện xác nhận mật khẩu của anh chị em đã được đổi mới > Chọn Đăng nhập.

Giao diện xác nhận mật khẩu của anh chị em đã được đổi mới > Chọn Đăng nhập

Bài viết trên đã chỉ dẫn cho chúng ta cách đặt lại mật khẩu Microsoft Teams khi quên cực dễ dàng. Nếu anh chị em thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với đồng minh và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!