Cách dùng hàm ISBLANK kiểm tra ô trống trong Excel cực cụ thể, có ví dụ dễ hiểu

Hàm ISBLANK là 1 hàm logic giúp quý anh chị kiểm tra 1 ô có trống hay không. Và nếu quý anh chị chưa biết cách dùng hàm này thì ở bài viết sau mình sẽ chỉ dẫn quý anh chị cách dùng hàm ISBLANK trong Excel cực cụ thể, có ví dụ dễ hiểu. Hãy mở đầu thôi nào!!

Cách sử dụng hàm ISBLANK kiểm tra ô trống trong Excel cực chi tiết, có ví dụ dễ hiểu

Cách dùng hàm ISBLANK kiểm tra ô trống trong Excel cực cụ thể, có ví dụ dễ hiểu

I. Hàm ISBLANK là gì? Phần mềm của hàm ISBLANK trong Excel

Hàm ISBLANK là hàm giúp kiểm tra 1 ô có trống hay không. Vì đây là 1 hàm logic nên giá trị trả về sẽ là True (có ô trống) hoặc False (không có ô trống).

Phần mềm của hàm ISBLANK trong Excel:

 • Được dùng khi muốn tìm các ô trống trong 1 cột nhiều dữ liệu.
 • Kết hợp được với nhiều hàm thông dụng khác để hỗ trợ công việc.
 • Kết hợp với công cụ tô màu trong Excel để tấn công dấu những ô trống.

II. Cách dùng hàm ISBLANK trong Excel

1. Cú pháp hàm

Cú pháp: =ISBLANK(value)

Trong đó:

 • Value: Là dữ liệu dùng để kiểm tra có chứa ô trống hay không.

2. Cách dùng

Ví dụ 1: Hãy dùng hàm ISBLANK để tìm ra các ô trống trong bảng dữ liệu tài liệu bán hàng sau đây.

Ví dụ

Ví dụ

Bước 1: Nhập hàm =ISBLANK(

Bước 2:B13) ở ô C2.

Giải thích hàm: Ở đây mình sẽ tìm các ô trống trong vùng dữ liệu từ B2 tới B13, cũng là cột Mã Hóa Đơn.

Nhập hàm =ISBLANK(

Bước 2:B13) ở ô C2

Bước 2: Nhấn Enter và kiểm tra lại kết quả.

Giải thích kết quả: Kết quả hiện ra sẽ là True và False.

Trong đó: 

 • True: Là hiển thị ô bị trống.
 • False: Là hiển thị ô không trống.

Nhấn Enter và kiểm tra lại kết quả

Nhấn Enter và kiểm tra lại kết quả

Ví dụ 2: Hãy kết hợp hàm ISBLANK với hàm IF sao cho các ô có Mã Hóa Đơn trống sẽ điền “Chưa Bán” còn các ô có Mã Hóa Đơn sẽ là “Đã Bán”.

Ví dụ

Ví dụ

Bước 1: Nhập hàm =IF(ISBLANK(

Bước 2:B13);”Chưa Bán”;”Đã Bán”).

Trong đó:

 • IF: Hàm IF.
 • ISBLANK(

  Bước 2:B13): Là tìm các ô trống trong vùng dữ liệu từ B2 tới B13.

 • “Chưa Bán”: Giá trị sẽ trả về khi ô trống.
 • “Đã Bán”: Giá trị trả về khi ô không trống.

Nhập hàm =IF(ISBLANK(

Bước 2:B13);”Chưa Bán”;”Đã Bán”)

Bước 2: Nhấn Enter và kiểm tra lại kết quả.

Vậy là các ô không có Mã Hóa Đơn đã được điền là Chưa Bán còn các ô chứa Mã Hóa Đơn được điền là “Đã Bán”.

Nhấn Enter và kiểm tra lại kết quả

Nhấn Enter và kiểm tra lại kết quả

Ví dụ 3: Hãy kết hợp hàm ISBLANK với định dạng có điều kiện để tấn công dấu các ô trống ở cột Mã Hóa Đơn bằng màu đỏ.

Bước 1: Tô chọn toàn thể dữ liệu ở cột Mã Hóa Đơn cần tô màu > Chọn thẻ Home.

Tô chọn toàn thể dữ liệu ở cột Mã Hóa Đơn cần tô màu > Chọn thẻ Home

Bước 2: Đi tới phần Style > Nhấn vào Conditional Formatting > Chọn New Rule.

Đi tới phần Style > Nhấn vào Conditional Formatting > Chọn New Rule

Bước 3: Ở hộp thoại hiện lên > Chọn Use a formular to determine which cells to format.

Ở hộp thoại hiện lên > Chọn Use a formular to determine which cells to format

Bước 4: Đi tới phần Edit the Rule Description > Nhập công thức =ISBLANK(

Bước 2:B13) > Nhấn Format.

Đi tới phần Edit the Rule Description > Nhập công thức =ISBLANK(

Bước 2:B13) > Nhấn Format.

Bước 5: Ở hộp thoại hiện lên > Chọn thẻ Fill > Chọn màu như ví dụ > Nhấn OK.

Ở hộp thoại hiện lên > Chọn thẻ Fill > Chọn màu như ví dụ > Nhấn OK

Bước 6: Nhấn OK ở hộp thoại New rule để tô màu cho các ô trống trong cột Mã Hóa Đơn.

Nhấn OK ở hộp thoại New rule để tô màu cho các ô trống trong cột Mã Hóa Đơn

Nhấn OK ở hộp thoại New rule để tô màu cho các ô trống trong cột Mã Hóa Đơn

Và đó là cách dùng hàm ISBLANK trong Excel cụ thể, có ví dụ minh họa cho các trường hợp kết hợp với các hàm khác. Nếu quý anh chị có thắc mắc về cách làm thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với quý anh chị. Chúc quý anh chị thành công!!