Cách dùng hàm COUNT để đếm dữ liệu trong Excel cụ thể có ví dụ dễ hiểu

Hàm COUNT trong Excel được dùng để đếm các ô dữ liệu có dạng số giúp anh chị em làm việc hiệu quả hơn và nếu anh chị em chưa biết cách dùng hàm này. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về hàm COUNT cũng như cách dùng hàm này nhé.

Cách sử dụng hàm COUNT để đếm dữ liệu trong Excel chi tiết có ví dụ dễ hiểu.

Cách dùng hàm COUNT để đếm dữ liệu trong Excel cụ thể có ví dụ dễ hiểu.

I. Hàm COUNT là gì? Phần mềm của hàm COUNT trong Excel

Hàm COUNT là hàm dùng để đếm ô trong một vùng hay trong toàn cục bảng dữ liệu.

Phần mềm của hàm COUNT trong Excel:

  • Giúp kiểm tra và đếm các ô trong một vùng hay trong bảng dữ liệu chóng vánh.
  • Kết hợp được với nhiều hàm thông dụng khác để hỗ trợ công việc.

II. Cách dùng hàm COUNT trong Excel

1. Cú pháp hàm

Cú pháp hàm COUNT: =COUNT(Value1, Value2,….).

Trong đó:

  • Value 1: Là giá trị trước tiên để tham chiếu hoặc vùng chọn để đếm ô giá trị.
  • Value 2: Là tham số không bắt buộc, chỉ có thể để đếm tối đa 255 tham số, ô tham chiếu hoặc vùng chọn cung cấp nhưng anh chị em muốn đếm giá trị ô.

2. Cách dùng

Ví dụ 1: Hãy dùng hàm COUNT để đếm dữ liệu ở cột trong bảng dữ liệu sau:

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, anh chị em nhập hàm =COUNT(E4:E7) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả.

Ví dụ minh họa hàm COUNT.

Ví dụ minh họa hàm COUNT.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Ví dụ 2: Hãy dùng hàm COUNT để đếm dữ liệu ở cột trong bảng dữ liệu sau:

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, anh chị em nhập hàm =COUNT(

Bước 4:B10) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả.

Ví dụ minh họa hàm COUNT.

Ví dụ minh họa hàm COUNT.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả. Vì hàm COUNT không đếm ô dữ liệu có chứa dạng text, chữ nên kết quả hiển thị chỉ 3 cột chứa số như hình.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Trên đây là cách dùng hàm COUNT để đếm dữ liệu trong Excel cụ thể có ví dụ dễ hiểu. Hy vọng bài viết sẽ giúp anh chị em thực hiện được hàm COUNT trong công việc cũng như học tập và nếu anh chị em có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đứng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích anh chị em nhé.