Cách dùng hàm EDATE tính ngày đáo hạn, tới hạn trong Excel cụ thể, có ví dụ minh họa dễ hiểu

Nếu như quý anh chị đang gặp vấn đề hoặc thắc mắc, làm thế nào để tính được ngày đáo hạn, tới hạn trong Excel? Đừng lúng túng, bài viết sau đây mình sẽ chỉ dẫn cho chúng mình cách dùng hàm EDATE tính ngày đáo hạn, tới hạn trong Excel cụ thể, có ví dụ minh họa dễ hiểu.

Cách sử dụng hàm EDATE tính ngày đáo hạn, đến hạn trong Excel chi tiết, có ví dụ minh họa dễ hiểu

Cách dùng hàm EDATE tính ngày đáo hạn, tới hạn trong Excel cụ thể, có ví dụ minh họa dễ hiểu

I. Hàm EDATE là gì? Phần mềm của hàm EDATE trong Excel

Hàm EDATE là một hàm tính ngày trong Excel.

Phần mềm của hàm EDATE trong Excel:

  • Giúp trả về các giá trị ngày trước hoặc sau ngày cố định đã được xác định trước, cho trước. 
  • Giúp cho việc tính toán trở nên dễ ợt và chóng vánh.

II. Cách dùng hàm EDATE trong Excel

1. Cú pháp hàm

Cú pháp hàm: =EDATE(start_date;months)

Trong đó:

  • Start_date: Ngày mở màn.
  • Months: Số tháng trước hoặc sau số tháng ở ngày mở màn (Số dương tượng trưng cho ngày ở hiện tại, số âm tượng trưng ngày ở quá khứ).

2. Cách dùng

Ví dụ: Hãy dùng hàm EDATE để thực hiện tính số ngày thõa mãn điều kiện trong bảng sau.

Ví dụ

Ví dụ

Bước 1: Nhập hàm =EDATE(D7;E7).

Nhập hàm =EDATE(D7;E7)

Nhập hàm =EDATE(D7;E7)

Bước 2: Nhấn Enter và kiểm tra lại kết quả.

Giải thích kết quả: 

  • Các số dương: Cộng thêm tháng vào ngày mở màn.
  • Các số âm: Trừ đi tháng ở ngày mở màn.
  • Các số không phải số nguyên như 15,5 thì hàm EDATE chỉ lấy 15.

Nhấn Enter và kiểm tra lại kết quả

Nhấn Enter và kiểm tra lại kết quả

Và đó là cách dùng hàm EDATE có thể giúp quý anh chị tính ngày tới hạn, ngày đáo hạn trong Excel cực cụ thể, có ví dụ dễ hiểu. Nếu quý anh chị có thắc mắc về cách làm thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với quý anh chị. Chúc quý anh chị thành công!!!