Cách dùng hàm COUNTA để đếm số ô không trống trong Excel cụ thể có ví dụ dễ hiểu

Hàm COUNTA trong Excel được dùng để đếm số ô có chứa dữ liệu giúp anh chị em làm việc hiệu quả hơn và nếu anh chị em chưa biết cách dùng hàm này. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về hàm COUNTA cũng như cách dùng hàm này nhé.

Cách sử dụng hàm COUNTA để đếm số ô không trống trong Excel chi tiết có ví dụ dễ hiểu.

Cách dùng hàm COUNTA để đếm số ô không trống trong Excel cụ thể có ví dụ dễ hiểu.

I. Hàm COUNTA là gì? Phần mềm của hàm COUNTA trong Excel

Hàm COUNTA là hàm đếm những ô tham chiếu có chứa dữ liệu trong một phạm vi nhất định.

Phần mềm của hàm COUNTA trong Excel:

  • Giúp kiểm tra và đếm các ô trong một vùng hay trong bảng dữ liệu chóng vánh.
  • Kết hợp được với nhiều hàm thông dụng khác để hỗ trợ công việc.

II. Cách dùng hàm COUNTA trong Excel

1. Cú pháp hàm

Cú pháp hàm COUNTA: =COUNTA(Value1, [value2], [value3],…)

Trong đó:

  • Value1: Là đối số bắt buộc và là vùng dữ liệu cần đếm.
  • Value2 và Value3: Là các tùy chọn vì được đặt trong dấu [] nên không bắt buộc có, tối đa 255 đối số.

2. Cách dùng

Ví dụ: Hãy dùng hàm COUNTA để đếm số ô không bị bỏ trống ở bảng số lượng bán hàng bên dưới.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, anh chị em nhập hàm =COUNTA(

Bước 4:B10) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả.

Ví dụ minh họa hàm COUNTA.

Ví dụ minh họa hàm COUNTA.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Trên đây là cách dùng hàm COUNTA để đếm số ô không trống trong Excel cụ thể có ví dụ dễ hiểu. Hy vọng bài viết sẽ giúp anh chị em thực hiện được hàm COUNTA trong công việc cũng như học tập và nếu anh chị em có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đứng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích anh chị em nhé.