Kỹ Năng Yêu Linh Sư (Main Chính)

Trong Vân Mộng Tứ Thời Ca phiên bản hiện tại chúng ta có 3 Yêu Linh Sư (Hay còn lại là Nhân Vật Chính, Main Chính). Đó là: Tâm Nguyệt Kỳ, Địch Nhân Kiệt và Vân Mạnh Chương. Cùng tìm hiểu kỹ năng của từng Yêu Linh Sư này để quyết định dùng ai làm Main chính khi đi Map, đi phó bản hay trong PVP nhé.

Kỹ năng Yêu Linh Sư - Vân Mộng Tứ Thời Ca 01

I. Tâm Nguyệt Kỳ

Tâm Nguyệt Kỳ rất lạc quan, Linh Ứng Cung nhờ vậy luôn vô cùng náo nhiệt. Tâm Nguyệt Kỳ Lực Lãnh Đạo [HP] tăng, xuất chiêu giúp tăng Công của Yêu Linh – Yêu.

Yêu Linh Sư – Tâm Nguyệt Kỳ

Kỹ năng Yêu Linh Sư - Vân Mộng Tứ Thời Ca 02

Linh Hồ Diễm: Tâm Nguyệt Kỳ dùng Hồ Hỏa tấn công địch gây 2000% sát thương, kèm sát thương cố định bằng 10% HP tối đa của mục tiêu, xóa thanh hành động của mục tiêu.

– Tiêu hao 1 đoạn Nộ Khí.

– Kỹ năng này không thể tăng cấp.

Kỹ năng Yêu Linh Sư - Vân Mộng Tứ Thời Ca 03

Huyễn Hồ Thuật: Tâm Nguyệt Kỳ biến thành Hồ ly cổ vũ đồng đội, kỹ năng sau của đồng dội sẽ nhận hiệu quả kỹ năng Yêu Giới (không ảnh hưởng khắc chế).

– Tiêu hao 1 đoạn Nộ Khí.

– Kỹ năng này không thể tăng cấp.

Kỹ năng Yêu Linh Sư - Vân Mộng Tứ Thời Ca 04

Hồ Ích Thuật: Tâm Nguyệt Kỳ chọn 1 Yêu linh, giúp Yêu linh hành động xong nhận thêm 1 lượt.

– Tiêu hao 2 đoạn Nộ Khí.

– Kỹ năng này không thể tăng cấp.

II. Địch Nhân Kiệt

Địch Nhân Kiệt là quan thanh liêm. Ngài thường thị sát dân chúng, hiểu nỗi khổ của dân, được dân kính mến. Địch Nhân Kiệt Lực Lãnh Đạo [HP] tăng, xuất chiêu giúp tăng Công của Yêu Linh – Nhân.

Kỹ năng Yêu Linh Sư - Vân Mộng Tứ Thời Ca 05

Yêu Linh Sư – Địch Nhân Kiệt

Kỹ năng Yêu Linh Sư - Vân Mộng Tứ Thời Ca 06

Phạt Tội Trảm: Địch Nhân Kiệt tấn công địch gây 1000% sát thương, kèm sát thương bằng 5% HP tối đa của mục tiêu, khiến sát thương lượt sau của địch giảm 20%.

– Tiêu hao 1 đoạn Nộ Khí.

– Kỹ năng này không thể tăng cấp.

Kỹ năng Yêu Linh Sư - Vân Mộng Tứ Thời Ca 07

Trị Quốc Phù: Giúp toàn đội nhận hiệu quả kỹ năng Nhân Giới (không ảnh hướng khắc chế).

– Tiêu hao 1 đoạn Nộ Khí.

– Kỹ năng này không thể tăng cấp.

Kỹ năng Yêu Linh Sư - Vân Mộng Tứ Thời Ca 08

Tục Hồn Chú: Giúp đồng đội xóa bỏ trạng thái Giảm Ích, hồi đầy HP.

– Tiêu hao 2 đoạn Nộ Khí.

– Kỹ năng này không thể tăng cấp.

III. Vân Mạnh Chương

Kỹ năng Yêu Linh Sư - Vân Mộng Tứ Thời Ca 09

Yêu Linh Sư – Vân Mạnh Chương

Kỹ năng Yêu Linh Sư - Vân Mộng Tứ Thời Ca 10

Thanh Long Hồn: Vân Mạnh Chương tấn công ngẫu nhiên mục tiêu địch 5 lần, mỗi lần tấn công gây 400% sát thương kèm sát thương bằng 4% HP tối đa.

– Tiêu hao 1 đoạn Nộ Khí.

– Kỹ năng này không thể tăng cấp.

Kỹ năng Yêu Linh Sư - Vân Mộng Tứ Thời Ca 11

Tứ Linh Khúc: Vân Mạnh Chương cổ vũ giúp toàn đội 2 lượt công tiếp nhận Cường Kích.

– Tiêu hao 1 đoạn Nộ Khí.

– Kỹ năng này không thể tăng cấp.

Kỹ năng Yêu Linh Sư - Vân Mộng Tứ Thời Ca 12

Phục Ma Chú: Vân Mạnh Chương giam cầm mục tiêu 1 lượt, không thể hành động (có hiệu lực với mục tiêu là boss).

– Tiêu hao 2 đoạn Nộ Khí.

– Kỹ năng này không thể tăng cấp.

Xem thêm

Xem thêm: Vân Mộng Tứ Thời Ca.