Skip to content

Nạp bằng tài thẻ ngân hàng và thẻ quốc tế

Bước 1:.: Đăng nhập vào http://scoin.vn/ bằng tài khoản ScoinID của quý anh chị => Chọn mục Nạp card => Nạp qua tài khoản Bước 2:: Nhập số tiền muốn nạp và chọn “Đồng ý” Bước 3:  Bước 3: Nhập số thiết bị cầm tay làm căn cứ xác minh giao dịch và lựa chọn phương thức “Thanh toán ngay”, hoặc “Tạm giữ “số ngày tương ứng theo ý muốn. Sau đó chọn “Tiếp tục” Bước 4:.: Lựa chọn hình thức thanh toán qua thẻ Nội địa hoặc thẻ Quốc tế và chọn Tiếp tục Bước 5:.:  Điền các cập nhật theo đòi hỏi tương ứng của từng Ngân hàng, sau đó click on “Thanh toán”. => Hệ thống trả về Thông báo giao dịch thành công (thất bại) Chú ý : Đối với thẻ nội địa khách hàng cần được đăng ký dịch vụ InternetBanking của ngân hàng để dùng được dịch vụ.

Bước 1:.: Đăng nhập vào http://scoin.vn/ bằng tài khoản ScoinID của quý anh chị => Chọn mục Nạp card => Nạp qua tài khoản

Bước 2:: Nhập số tiền muốn nạp và chọn “Đồng ý”

Bước 3: 

Bước 3: Nhập số thiết bị cầm tay làm căn cứ xác minh giao dịch và lựa chọn phương thức “Thanh toán ngay”, hoặc “Tạm giữ “số ngày tương ứng theo ý muốn. Sau đó chọn “Tiếp tục”

Bước 4:.: Lựa chọn hình thức thanh toán qua thẻ Nội địa hoặc thẻ Quốc tế và chọn Tiếp tục

Bước 5:.: Điền các cập nhật theo đòi hỏi tương ứng của từng Ngân hàng, sau đó click on “Thanh toán”.

=> Hệ thống trả về Thông báo giao dịch thành công (thất bại)

Chú ý: Đối với thẻ nội địa khách hàng cần được đăng ký dịch vụ InternetBanking của ngân hàng để dùng được dịch vụ.