Skip to content

Chỉ dẫn mua thẻ Vcoin qua Gate

Chào các anh chị em, sau đây VTC Mobile sẽ chỉ dẫn các anh chị em cách để có ngay thể mua được mã thẻ Vcoin trực tuyến như sau:

Dùng kênh phân phối thẻ trực tuyến day by day gate vn

Bước 1: Vui lòng đăng nhập vào giao diện day by day.gate.vn

để chọn mua thẻ Vcoin.

Bước 2: Đăng nhập và chọn mệnh giá thể để tién hành thanh toán

Nếu chưa có tài khoản xin vui lòng đăng ký tại https://day by day.gate.vn/dang-ky/

Bước 3: Chọn đồng ý mua để thanh toán

Hưởng thụ Ggold để thanh toán

Nếu chưa có Ggold vui lòng chọn Nạp Knb

Bước 4: Sau khi thanh toán thành công sẽ nhận được mã thẻ Vcoin để dùng nạp vào trò chơi tại trang nạp: https://scoin.vn/

BQT VTCMobile !

  Chào các anh chị em, sau đây VTC Mobile sẽ chỉ dẫn các anh chị em cách để có ngay thể mua được mã thẻ Vcoin trực tuyến như sau:

  I. Dùng kênh phân phối thẻ trực tuyến day by day gate vn

  Bước 1: Vui lòng đăng nhập vào giao diện day by day.gate.vn

  để chọn mua thẻ Vcoin.

  Bước 2: Đăng nhập và chọn mệnh giá thể để tién hành thanh toán

  Nếu chưa có tài khoản xin vui lòng đăng ký tại https://day by day.gate.vn/dang-ky/

  Bước 3: Chọn đồng ý mua để thanh toán

  Hưởng thụ Ggold để thanh toán

  Nếu chưa có Ggold vui lòng chọn Nạp Knb

  Bước 4: Sau khi thanh toán thành công sẽ nhận được mã thẻ Vcoin để dùng nạp vào trò chơi tại trang nạp: https://scoin.vn/

  II. BQT VTCMobile !