Skip to content

Bảo trì hệ thống Scoin

Quý khách hàng thân mến,

Ban quản trị xin thông báo thời kì bảo trì và các vấn đề liên quan trong quá trình bảo trì hệ thống Scoin.

* Thời kì bảo trì: 5h00 ngày 29/01/2019

* Dự kiến hoàn thành: 90 phút

* Các dịch vụ tác động:

– Login tài khoản, cập nhật, đăng ký tài khoản Scoin.

– Tất cả các kênh thanh toán.

Chú ý: Những tài khoản đã đăng nhập trước thời khắc bảo trì vẫn có thể hoạt động trong dịch vụ trò chơi tuy nhiên không thể thực hiện giao dịch thanh toán.

Việc bảo trì nhằm cải thiện hoạt động của hệ thống Scoin để đáp ứng tốt hơn nên rất mong quý khách hàng thông cảm

Xin trân trọng cảm ơn!

Ban quản trị VTC Mobile

logovtcmobilecare_png.png

  logovtcmobilecare_png.png

  Quý khách hàng thân mến,

  Ban quản trị xin thông báo thời kì bảo trì và các vấn đề liên quan trong quá trình bảo trì hệ thống Scoin.

  * Thời kì bảo trì: 5h00 ngày 29/01/2019

  * Dự kiến hoàn thành: 90 phút

  * Các dịch vụ tác động:

  – Login tài khoản, cập nhật, đăng ký tài khoản Scoin.

  – Tất cả các kênh thanh toán.

  Chú ý: Những tài khoản đã đăng nhập trước thời khắc bảo trì vẫn có thể hoạt động trong dịch vụ trò chơi tuy nhiên không thể thực hiện giao dịch thanh toán.

  I. Việc bảo trì nhằm cải thiện hoạt động của hệ thống Scoin để đáp ứng tốt hơn nên rất mong quý khách hàng thông cảm

  Xin trân trọng cảm ơn!

  Ban quản trị VTC Mobile