Skip to content

Về việc biến đổi thuê bao di động từ 11 số sang 10 số

Quý khách hàng thân mến,

Theo kế hoạch của bộ tài liệu và truyền thông, từ ngày 15/9/2018 các mạng Viettel, Vina Telephone và MobiFone sẽ tiến hành việc biến đổi các số di động từ định dạng 11 số sang 10 số. Cập nhật cụ thể như sau:
STT Mạng Mã mạng cũ Mã mạng mới Viettel 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 032, 033, 034, 035, 036, 037,

038, 039 MobiFone 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 070, 079, 077, 076, 078 VinaPhone 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 083, 084, 085, 081, 082
Việc biến đổi các dải số như trên sẽ được các mạng di động thực hiện lần lượt trong khoảng thời kì là 02 tháng. Để đảm bảo hệ thống dịch vụ hoạt động được ổn định và liên tiếp cho khách hàng, Công ty VTC Mobile triển khai giải pháp kỹ thuật chạy track track cả 2 dải số 10 số và 11 số trong suốt khoảng thời kì các mạng thực hiện biến đổi dải số.

Như vậy, trong khoảng thời kì 02 tháng biến đổi đầu số, quý khách hàng có thể dùng cả nhì định dạng số thuê bao 10 số (mới) hoặc 11 số (cũ) để thực hiện các tác dụng sms, Đăng nhập, Đăng ký, Cập nhật tài khoản ScoinID trên các dịch vụ VTC Mobile sản xuất. Để đảm bảo tính thống nhất trong hiển thị số dế yêu di động, trong thời kì này trên hệ thống dùng định dạng chung là dãy 11 số.

Sau khi các mạng viễn thông hoàn tất việc biến đổi tất cả các dải số, Công ty VTC Mobile sẽ tiến hành cập nhật thống nhất dải 10 số mới cho toàn thể các tài khoản trên hệ thống ScoinID và thông báo để Quý khách hàng được biết.

Trân trọng,

Công ty VTC Mobile

Quý khách hàng thân mến,

Theo kế hoạch của bộ tài liệu và truyền thông, từ ngày 15/9/2018 các mạng Viettel, Vina Telephone và MobiFone sẽ tiến hành việc biến đổi các số di động từ định dạng 11 số sang 10 số. Cập nhật cụ thể như sau:

STTMạngMã mạng cũMã mạng mới
1Viettel0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169032, 033, 034, 035, 036, 037,

038, 039

2MobiFone0120, 0121, 0122, 0126, 0128070, 079, 077, 076, 078
3VinaPhone0123, 0124, 0125, 0127, 0129083, 084, 085, 081, 082

Việc biến đổi các dải số như trên sẽ được các mạng di động thực hiện lần lượt trong khoảng thời kì là 02 tháng. Để đảm bảo hệ thống dịch vụ hoạt động được ổn định và liên tiếp cho khách hàng, Công ty VTC Mobile triển khai giải pháp kỹ thuật chạy track track cả 2 dải số 10 số và 11 số trong suốt khoảng thời kì các mạng thực hiện biến đổi dải số.

Như vậy, trong khoảng thời kì 02 tháng biến đổi đầu số, quý khách hàng có thể dùng cả nhì định dạng số thuê bao 10 số (mới) hoặc 11 số (cũ) để thực hiện các tác dụng sms, Đăng nhập, Đăng ký, Cập nhật tài khoản ScoinID trên các dịch vụ VTC Mobile sản xuất. Để đảm bảo tính thống nhất trong hiển thị số dế yêu di động, trong thời kì này trên hệ thống dùng định dạng chung là dãy 11 số.

Sau khi các mạng viễn thông hoàn tất việc biến đổi tất cả các dải số, Công ty VTC Mobile sẽ tiến hành cập nhật thống nhất dải 10 số mới cho toàn thể các tài khoản trên hệ thống ScoinID và thông báo để Quý khách hàng được biết.

Trân trọng,

Công ty VTC Mobile