Skip to content

Bảo trì biến đổi hệ thống SĐT từ 11 số sang 10 số rạng sáng ngày 16/10/2018

Quý khách hàng thân mến, Tính tới thời khắc hiện tại, tức ngày 15/10/2018, các mạng viễn thông Viettel, MobiFone, và VinaPhone đã hoàn tất việc biến đổi các thuê bao 11 số về đầu 10 số mới.   Để cập nhật hệ thống giúp quý khách hàng thuận tiện trong việc dùng dịch vụ, phía VTC Mobile sẽ tiến hành bảo trì cập nhật hệ thống cụ thể như sau: Thời kì bắt bảo trì: từ 00 ngày 16/10/2018 Thời kì kết thúc dự kiến: 02:00 ngày 16/10/2018 Cụ thể: Cập nhật SĐT từ 11 số sang 10 số. Những dịch vụ tác động (không truy cập được trong thời kì bảo trì): – Dịch vụ đăng nhập, đăng ký tài khoản scoin. – Thanh toán.   STT Mạng Mã mạng cũ Mã mạng mới Viettel 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 032, 033, 034, 035, 036, 037,

038, 039 MobiFone 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 070, 079, 077, 076, 078 VinaPhone 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 083, 084, 085, 081, 082   Chú ý: Sau thời kì nêu trên, toàn thể các khách hàng dải 11 số cũ: – Nếu đăng nhập bằng số dế yêu -> Phải đăng nhập hệ thống bằng dải 10 số mới tương ứng. – Mọi thao tác có hưởng thụ nhập số dế yêu -> Dùng định dạng số thuê bao dải 10 số mới. – Tài liệu hiển thị số dế yêu của tài khoản được chuyển về dải 10 số mới.   Mọi cụ thể xin vui lòng liên hệ: HOTLINE: 19001104 Web site: https://cs.vtcmobile.vn   VTC Mobile Care, Kính báo!

Quý khách hàng thân mến,
Tính tới thời khắc hiện tại, tức ngày 15/10/2018, các mạng viễn thông Viettel, MobiFone, và VinaPhone đã hoàn tất việc biến đổi các thuê bao 11 số về đầu 10 số mới.
 
Để cập nhật hệ thống giúp quý khách hàng thuận tiện trong việc dùng dịch vụ, phía VTC Mobile sẽ tiến hành bảo trì cập nhật hệ thống cụ thể như sau:
Thời kì bắt bảo trì: từ 00 ngày 16/10/2018
Thời kì kết thúc dự kiến: 02:00 ngày 16/10/2018
Cụ thể: Cập nhật SĐT từ 11 số sang 10 số.
Những dịch vụ tác động (không truy cập được trong thời kì bảo trì):
– Dịch vụ đăng nhập, đăng ký tài khoản scoin.
– Thanh toán.
 
STTMạngMã mạng cũMã mạng mới
1Viettel0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169032, 033, 034, 035, 036, 037,

038, 039

2MobiFone0120, 0121, 0122, 0126, 0128070, 079, 077, 076, 078
3VinaPhone0123, 0124, 0125, 0127, 0129083, 084, 085, 081, 082
 
Chú ý:
Sau thời kì nêu trên, toàn thể các khách hàng dải 11 số cũ:
– Nếu đăng nhập bằng số dế yêu -> Phải đăng nhập hệ thống bằng dải 10 số mới tương ứng.
– Mọi thao tác có hưởng thụ nhập số dế yêu -> Dùng định dạng số thuê bao dải 10 số mới.
– Tài liệu hiển thị số dế yêu của tài khoản được chuyển về dải 10 số mới.
 
Mọi cụ thể xin vui lòng liên hệ:
HOTLINE: 19001104
 
VTC Mobile Care,
Kính báo!