Skip to content

Truy Kích Bảo Trì Update

Những ngày qua, áp lực từ cộng đồng về việc mở lại các map đã đóng với  BQT Truy Kích  là rất béo, đây là việc nhưng mà  BQT đã nỗ lực đàm phán với đối tác từ rất lâu. Các map đóng cửa đã bị xóa khỏi Truy Kích từ lâu (Việt Nam và cả Trung Quốc) nên việc khôi phục lại là rất gian khổ và mất nhiều thời kì. Tuy nhiên với sự đồng lòng đấu tranh từ cộng đồng gamer Truy Kích và sự tác động không biết mệt mỏi từ  BQT , Truy Kích đã khôi phục lại 2 map  CHIẾN TRƯỜNG ZOMBIE  VÀ  TWIGHLIGHT

Những ngày qua, áp lực từ cộng đồng về việc mở lại các map đã đóng với BQT Truy Kích là rất béo, đây là việc nhưng mà 

I. BQT

đã nỗ lực đàm phán với đối tác từ rất lâu. Các map đóng cửa đã bị xóa khỏi Truy Kích từ lâu (Việt Nam và cả Trung Quốc) nên việc khôi phục lại là rất gian khổ và mất nhiều thời kì. Tuy nhiên với sự đồng lòng đấu tranh từ cộng đồng gamer Truy Kích và sự tác động không biết mệt mỏi từ BQT, Truy Kích đã khôi phục lại 2 map CHIẾN TRƯỜNG ZOMBIE VÀ TWIGHLIGHT

II. Vào hồi 9h 10h ngày 10/04/2018

BQT sẽ tiến hành bảo trì với nội dung:
– Mở lại 2 map 

III. CHIẾN TRƯỜNG ZOMBIE

VÀ TWIGHLIGHT

– Update sự kiện tháng 4
 
 
 
 
Chú ý
Trong thời kì bảo trì, các xạ thủ sẽ không thể kết nối vào máy chủ và quy đổi vàng in-game vào character. 
Vui lòng không thực hiện các nhiệm vụ tại http://sukien.truykich.vn để tránh những lỗi phát sinh có thể xảy ra.
Mọi tài liệu cụ thể sẽ được đăng tại
Trang chủ: http://truykich.vn
BQT Truy Kích,
Kính báo!