Skip to content

Truy Kích Bảo trì Replace bản “ Thần Chiến Tranh “

Để đáp ứng replace bản “ Thần Chiến Tranh “ vào 28/06,BQT tiến hành bảo trì máy chủ

Thời kì bảo trì : 9h00 11h00 28/06/2018

Nội dung bảo trì :

-Cập nhật 2 Svip Khiên Ares và Mini Gatling Gun 
-Cập nhật liệu trình giác đấu 
-Tiến hóa cho Hell Sickle và Huyết Xà Svip 
-Mở vòng quay bảo thạch tím,Rank RPG
Dường như còn rất nhiều thứ mới mẻ nữa trong bản replace này

LƯU Ý :

Trong thời kì bảo trì, các xạ thủ sẽ không thể kết nối vào máy chủ và quy đổi vàng in-game vào hero.
Vui lòng không thực hiện các nhiệm vụ tại http://sukien.truykich.vn để tránh những lỗi phát sinh có thể xảy ra.
Mọi kiến thức cụ thể sẽ được đăng tại
Trang chủ: http://truykich.vn
BQT Truy Kích, 
Kính báo!

  Để đáp ứng replace bản “ Thần Chiến Tranh “ vào 28/06,BQT tiến hành bảo trì máy chủ

  I. Thời kì bảo trì : 9h00 11h00 28/06/2018

  II. Nội dung bảo trì :

  -Cập nhật 2 Svip Khiên Ares và Mini Gatling Gun 
  -Cập nhật liệu trình giác đấu 
  -Tiến hóa cho Hell Sickle và Huyết Xà Svip 
  -Mở vòng quay bảo thạch tím,Rank RPG
  Dường như còn rất nhiều thứ mới mẻ nữa trong bản replace này

  III. LƯU Ý :

  Trong thời kì bảo trì, các xạ thủ sẽ không thể kết nối vào máy chủ và quy đổi vàng in-game vào hero.
  Vui lòng không thực hiện các nhiệm vụ tại http://sukien.truykich.vn để tránh những lỗi phát sinh có thể xảy ra.
  Mọi kiến thức cụ thể sẽ được đăng tại
  Trang chủ: http://truykich.vn
  BQT Truy Kích, 
  Kính báo!