Skip to content

Nạp Vàng Truy Kích qua SMS bằng Scoin và tỷ giá

Trước hết quý anh chị chọn Nạp card ở Trang chủ hoặc trong Trò chơi.
Sau khi kích vào nạp game sẽ chọn sever cần nạp game:
 
Chọn nạp qua ví Scoin
 

Kéo mũi tên xuống dưới để xem cú pháp nạp game
(Hiện tại Scoin hỗ trợ three mạng Viettel, Mobi và Vinaphone với mệnh giá nạp từ 20 tới 100okay VNĐ)
 

Sau khi gửi tin nhắn thành công!
 

Quay quay về trang nạp game để xem thông báo số dư tài khoản:
 

Sau khi đổi Vàng từ Scoin thành công
 

Vào Trò chơi để xem số Vàng
 
Tỷ giá Scoin và Vàng
1000 Scoin tương ứng 1.000 VNĐ và 10 vàng

Chú ý: Khi nạp Vàng bằng SMS, quý anh chị sẽ chịu phí khấu hao, do đó số tiền Scoin nhận được sẽ giảm đi so với số tiền nhắn tin ( không thực hành cho nạp game di động)

Số tiền để chuyển từ scoin sang vàng tối thiểu là 20.000 scoin

Chúc các quý anh chị chơi trò chơi vui vẻ, và nhớ giữ gìn sức khỏe!

n1.jpg

Trước hết quý anh chị chọn Nạp card ở Trang chủ hoặc trong Trò chơi.
Sau khi kích vào nạp game sẽ chọn sever cần nạp game:

 

Chọn nạp qua ví Scoin

n2.jpg

 

Kéo mũi tên xuống dưới để xem cú pháp nạp game
(Hiện tại Scoin hỗ trợ three mạng Viettel, Mobi và Vinaphone với mệnh giá nạp từ 20 tới 100okay VNĐ)

n3.jpg

 

Sau khi gửi tin nhắn thành công!

n4.PNG

 

Quay quay về trang nạp game để xem thông báo số dư tài khoản:

n5.png

 

Sau khi đổi Vàng từ Scoin thành công

n6.png

 

Vào Trò chơi để xem số Vàng

n7.png

 

Tỷ giá Scoin và Vàng
1000 Scoin tương ứng 1.000 VNĐ và 10 vàng

Chú ý: Khi nạp Vàng bằng SMS, quý anh chị sẽ chịu phí khấu hao, do đó số tiền Scoin nhận được sẽ giảm đi so với số tiền nhắn tin ( không thực hành cho nạp game di động)

Số tiền để chuyển từ scoin sang vàng tối thiểu là 20.000 scoin

Chúc các quý anh chị chơi trò chơi vui vẻ, và nhớ giữ gìn sức khỏe!