Skip to content

Truy Kích Bảo trì cụm máy chủ Miền Nam

Để đáp ứng các xạ thủ được tốt hơn, BQT tiến hành bảo trì máy chủ 

Quý xạ thủ thân mến,
BQT sẽ bảo trì máy chủ Truy Kích với tài liệu cụ thể như sau:
Thời kì bảo trì: Khởi đầu từ 20h ngày 21/03 tới 12h ngày 22/03
Nội dung bảo trì: BẢO TRÌ CỤM MÁY CHỦ MIỀN NAM
Để ý
Trong thời kì bảo trì, các xạ thủ sẽ không thể kết nối vào máy chủ và quy đổi vàng in-game vào character. 
Vui lòng không thực hiện các nhiệm vụ tại http://sukien.truykich.vn để tránh những lỗi phát sinh có thể xảy ra.
Mọi tài liệu cụ thể sẽ được đăng download tại
Trang chủ: http://truykich.vn
BQT Truy Kích,
Kính báo!

  Để đáp ứng các xạ thủ được tốt hơn, BQT tiến hành bảo trì máy chủ 

  Quý xạ thủ thân mến,
  BQT sẽ bảo trì máy chủ Truy Kích với tài liệu cụ thể như sau:
  Thời kì bảo trì: Khởi đầu từ 20h ngày 21/03 tới 12h ngày 22/03
  Nội dung bảo trì: BẢO TRÌ CỤM MÁY CHỦ MIỀN NAM
  Để ý
  Trong thời kì bảo trì, các xạ thủ sẽ không thể kết nối vào máy chủ và quy đổi vàng in-game vào character. 
  Vui lòng không thực hiện các nhiệm vụ tại http://sukien.truykich.vn để tránh những lỗi phát sinh có thể xảy ra.
  Mọi tài liệu cụ thể sẽ được đăng download tại
  Trang chủ: http://truykich.vn
  BQT Truy Kích,
  Kính báo!