Top đội hình mạnh DTCL Mùa 5, DTCL 11.9 có tỉ lệ thắng cao nhất

DTCL Mùa 5