Cách thêm thành viên vào nhóm trên Microsoft Teams cực dễ

Quý anh chị muốn thêm thành viên vào nhóm trên Microsoft Teams tuy nhiên chưa biết cách thực hiện. Bài viết sau đây sẽ chỉ dẫn cho chúng mình cách thêm thành viên vào nhóm trên Microsoft Teams cực dễ.

I. Cách thêm thành viên vào nhóm trên Microsoft Teams bằng máy tính
  • Mở Microsoft Teams trên máy tính, chọn biểu tượng Nhóm ở góc bên phải > Chọn nhóm nhưng mà anh chị em muốn thêm thành viên.
  • Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm > Chọn Thêm thành viên.
  • Nhập tên hoặc địa chỉ email của thành viên anh chị em muốn thêm vào nhóm.
  • Nhấn Thêm.
  • Chọn Đóng.

Bước 1: Mở Microsoft Teams trên máy tính, chọn biểu tượng Nhóm ở góc bên phải > Chọn nhóm nhưng mà anh chị em muốn thêm thành viên.

Mở Microsoft Teams trên máy tính, chọn biểu tượng Nhóm > Chọn nhóm nhưng mà anh chị em muốn thêm thành viên

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm > Chọn Thêm thành viên.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm > Chọn Thêm thành viên

Bước 3: Nhập tên hoặc địa chỉ email của thành viên anh chị em muốn thêm vào nhóm.

Nhập tên hoặc địa chỉ email của thành viên bạn muốn thêm vào nhóm

Nhập tên hoặc địa chỉ email của thành viên anh chị em muốn thêm vào nhóm

Bước 4: Chọn thêm thành viên với tư cách khách > Chọn Thêm.

Chọn thêm thành viên với tư cách khách > Chọn Thêm

Bước 5: Chọn Đóng.

Chọn Đóng

Chọn Đóng

II. Cách thêm thành viên vào nhóm trên Microsoft Teams bằng dế yêu

  • Mở phần mềm Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Nhóm > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm nhưng mà anh chị em muốn thêm thành viên.
  • Chọn Quản lý thành viên.
  • Nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở góc trên bên phải.
  • Nhập tên hoặc địa chỉ email của thành viên anh chị em muốn thêm vào nhóm.
  • Nhấn Xong ở góc trên bên phải.

Bước 1: Mở phần mềm Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Nhóm > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm nhưng mà anh chị em muốn thêm thành viên.

Mở phần mềm Microsoft Teams, nhấn vào biểu tượng Nhóm > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải tên nhóm

Bước 2: Chọn Quản lý thành viên.

Chọn Quản lý thành viên

Chọn Quản lý thành viên

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở góc trên bên phải.

Nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở góc trên bên phải

Nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở góc trên bên phải

Bước 4: Nhập tên hoặc địa chỉ email của thành viên anh chị em muốn thêm vào nhóm > Chọn Mời với tư cách khách.

Nhập tên hoặc địa chỉ email của thành viên anh chị em muốn thêm vào nhóm > Chọn Mời với tư cách khách

Bước 5: Nhấn Xong ở góc trên bên phải.

Nhấn Xong ở góc trên bên phải

Nhấn Xong ở góc trên bên phải

Bài viết trên đã chỉ dẫn cho chúng mình cách thêm thành viên vào nhóm trên Microsoft Teams cực dễ. Nếu anh chị em thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với đồng chí và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!