Cách dùng hàm SUM để tính tổng trong Excel cụ thể có ví dụ dễ hiểu

Hàm SUM trong Excel là hàm cơ bản và được dùng nhiều để tính tổng giúp anh chị em làm việc hiệu quả hơn và nếu anh chị em chưa biết cách dùng hàm này. Hãy cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về hàm SUM cũng như cách dùng hàm này nhé.

Cách sử dụng hàm SUM để tính tổng trong Excel chi tiết có ví dụ dễ hiểu.

Cách dùng hàm SUM để tính tổng trong Excel cụ thể có ví dụ dễ hiểu.

I. Hàm SUM là gì? Phần mềm của hàm SUM trong Excel

Hàm SUM là hàm tính tổng tất cả các số có trong dãy ô dữ liệu.

Phần mềm của hàm SUM trong Excel:

  • Giúp kiểm tra và tính tổng chóng vánh các số có trong dãy tham chiếu.
  • Kết hợp được với nhiều hàm thông dụng khác để hỗ trợ công việc.

II. Cách dùng hàm SUM trong Excel

1. Cú pháp hàm

Cú pháp hàm SUM: =SUM(number1, [number2],…)

Trong đó: Number1 Number2 là những số hoặc dãy số sẽ tính.

2. Cách dùng

Ví dụ 1: Hãy dùng hàm SUM để tính tổng doanh thu ở bảng doanh thu bán hàng bên dưới.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, anh chị em nhập hàm =SUM(E4:E7) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả.

Ví dụ minh họa hàm SUM.

Ví dụ minh họa hàm SUM.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Ví dụ 2: Hãy dùng hàm SUM để tính tổng trên nhiều bảng tính.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, anh chị em nhập hàm =SUM(Sheet1!E9,Sheet2!E9) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả.

Giải thích hàm:

  • SUM: là lệnh hàm tính tổng.
  • Sheet1!E9Sheet2!E9: là giá trị cần tính ở các bảng tính.

Ví dụ minh họa hàm SUM.

Ví dụ minh họa hàm SUM.

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Khắc phục lỗi hàm SUM hiển thị #####

Khắc phục lỗi hàm SUM hiển thị #####

III. Các lỗi thường gặp khi dùng hàm SUM trong Excel

1. Hàm SUM hiển thị #####

Nguyên nhân: Không có đủ khoảng trông để hiển thị kết quả.

Lỗi hàm SUM hiển thị #####

Lỗi hàm SUM hiển thị #####

Cách khắc phục: Kéo giãn ô tham chiếu ra để kết quả có thể hiển thị.

Khắc phục lỗi hàm SUM hiển thị #####

Khắc phục lỗi hàm SUM hiển thị #####

2. Hàm SUM hiển thị chữ và không ra kết quả. Hoặc chỉ hiện số tuy nhiên không phải số thập phân

Nguyên nhân: Ô tham chiếu dữ liệu hoặc ô tham chiếu kết quả bị sai định dạng.

Cách khắc phục: Vào mục Home chọn Number Format sau đó lựa chọn định dạng mong muốn.

Khắc phục lỗi hàm SUM hiển thị chữ và không ra kết quả.

Khắc phục lỗi hàm SUM hiển thị chữ và không ra kết quả.

3. Hàm SUM không tự tính toán

Nguyên nhân: Có thể do hàm SUM chưa được cập nhật.

Cách khắc phục: Vào mục Formulas chỉnh qua quy trình Automaticmục Calculation Options.

Khắc phục lỗi hàm SUM không tự tính toán.

Khắc phục lỗi hàm SUM không tự tính toán.

4. Một vài giá trị không được dùng trong hàm SUM.

Chỉ có giá trị hoặc dãy có chứa số mới được tinhs ở trong hàm. Những ô trống, hàm logic, hoặc chữ sẽ bị loại bỏ.

Ví dụ: Tính tổng giá trị trong bảng sau:

Bước 1: Mình có hình minh họa như sau:

Ví dụ minh họa một vài giá trị không sử dụng trong hàm SUM.

Ví dụ minh họa một vài giá trị không dùng trong hàm SUM.

Bước 2: Excel sẽ bỏ dở ô dữ liệu chứa chữ và ô trống để hiển thị kết quả như hình.

Hàm SUM sẽ bỏ qua và hiển thị kết quả.

Hàm SUM sẽ bỏ dở và hiển thị kết quả.

Trên đây là cách dùng hàm SUM để tính tổng trong Excel cụ thể có ví dụ dễ hiểu. Hy vọng bài viết sẽ giúp anh chị em thực hiện được hàm SUM trong công việc cũng như học tập và nếu anh chị em có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đứng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích anh chị em nhé.