Cách đăng ký tài khoản Lita chơi game cùng nữ gamer dễ dàng, cụ thể

Anh chị em muốn tìm người chơi game cùng, anh chị em không thích cảm giác cô đơn khi chơi game một mình? Và anh chị em tìm tới phần mềm Lita. Tuy nhiên anh chị em vẫn chưa biết cách đăng ký tài khoản của phần mềm này? Đừng lo, hãy cùng mình tìm hiểu bài viết cách đăng ký tài khoản Lita chơi game cùng nữ gamer

Chọn nút hình con thỏ (Profile)

I. Cách đăng ký tài khoản Lita

 • Mở phần mềm Lita trên di động
 • Chọn nút hình con thỏ (Profile)
 • Chọn nút hình di động để đăng ký tài khoản
 • Nhập số di động > chọn Gửi mã qua SMS
 • Nhập mã OTP > chọn Tiếp theo

Bước 1: Mở phần mềm Lita trên di động

Bước 2: Chọn nút hình con thỏ (Profile) để đăng ký tài khoản

Chọn nút hình con thỏ (Profile)

Bước 3: Chọn nút hình di động để đăng ký tài khoản bằng số di động của anh chị em

Chọn nút hình điện thoại

Chọn nút hình di động

Bước 4: Nhập số di động của anh chị em và nhấn chọn Gửi mã qua SMS

Nhập số điện thoại

Nhập số di động

Bước 5: Tiếp theo, Hệ thống sẽ gửi sms chứa mã OTP gồm 4 số vào số di động anh chị em vừa nhập > Nhập 4 số trong sms vào và chọn Tiếp theo để hoàn tất đăng ký tài khoản Lita

mã OTP

mã OTP

Đăng ký thành công

thành công

thành công

II. Cách thay đổi cập nhật tài khoản Lita

 • Mở phần mềm Lita trên di động
 • Chọn nút hình con thỏ (Profile) > Chọn biểu tượng cây bút để thay đổi
 • Chọn Nickname để chỉnh tên tài khoản > Nhập tên tài khoản và nhấn Lưu
 • Chọn lý lịch để nhập mô ta về bản thân ( tiểu sử) > Nhập mô tả (Tối đa 200 kí tự) > Nhấn Lưu
 • Chọn vào các ô phệ có hình dấu để thêm ảnh
 • Chọn Từ Bộ Sưu Tập hoặc Camera để chọn ảnh > Chọn ảnh nhưng mà anh chị em muốn dùng
 • Chọn mục Giới Tính để tùy chọn hiện thị giới tính
 • Chọn Âm Thanh để thêm đoạn ghi âm giới thiệu > chọn Chạm để thu > chọn Chạm để dừng thu > chọn Xác Nhận để lưu đoạn ghi âm
 • Chọn Sinh Nhật để hiện thị ngày sinh > Tùy chỉnh ngày, tháng, năm sinh và nhấn OK để hiển thị sinh nhật của anh chị em

Bước 1: Mở phần mềm Lita trên di động

Bước 2: Chọn nút hình con thỏ (Profile) > Chọn biểu tượng cây bút để thay đổi cập nhật tài khoản

Chọn biểu tượng cây bút để chỉnh sửa thông tin

Chọn biểu tượng cây bút để thay đổi cập nhật

Bước 3: Tại giao diện cập nhật, anh chị em chọn Nickname để chỉnh tên tài khoản

chọn Nickname để chỉnh tên tài khoản

chọn Nickname để chỉnh tên tài khoản

Tiếp theo, anh chị em nhập tên tài khoản và nhấn Lưu để hoàn tất

nhập tên tài khoản và nhấn Lưu để hoàn tất

nhập tên tài khoản và nhấn Lưu để hoàn tất

Bước 4: Chọn Lý Lịch để nhập mô ta về bản thân (tiểu sử)

Chọn lý lịch để nhập mô ta về bản thân

Chọn lý lịch để nhập mô ta về bản thân

Nhập mô tả (Tối đa 200 kí tự) > Nhấn Lưu

Nhập mô tả (Tối đa 200 kí tự)

Nhập mô tả (Tối đa 200 kí tự)

Bước 5: Chọn vào các ô phệ có hình dấu để thêm ảnh

Chọn vào các ô lớn có hình dấu  để thêm ảnh

Chọn vào các ô phệ có hình dấu để thêm ảnh

Tiếp theo, anh chị em chọn Từ Bộ Sưu Tập hoặc Camera để chọn ảnh, tại bước này mình chọn Từ Bộ Sưu Tập

chọn Từ Bộ Sưu Tập

chọn Từ Bộ Sưu Tập

Chọn ảnh nhưng mà anh chị em muốn dùng

Chọn ảnh

Chọn ảnh

Canh chỉnh địa điểm ảnh hợp lí và nhấn dấu tích để lưu đổi mới

Canh chỉnh vị trí ảnh

Canh chỉnh địa điểm ảnh

Bước 6: Tiếp theo, chọn mục Giới Tính để tùy chọn hiện thị giới tính của anh chị em

chọn mục Giới Tính để tùy chọn hiện thị giới tính

chọn mục Giới Tính để tùy chọn hiện thị giới tính

Tại đây, có 2 lựa chọn cho anh chị em là Nam hoặc Nữ, anh chị em chọn 1 trong 2 và  nhấn Lưu

chọn giới tính

chọn giới tính

Bước 7: Chọn Âm Thanh để thêm đoạn ghi âm giới thiệu của anh chị em

Chọn Âm Thanh để thêm đoạn ghi âm

Chọn Âm Thanh để thêm đoạn ghi âm

Sau đó, chọn Chạm để thu để mở màn ghi âm

chọn Chạm để thu

chọn Chạm để thu

Sau khi ghi âm xong anh chị em chọn Chạm để dừng thu

chọn Chạm để dừng thu

chọn Chạm để dừng thu

Sau cuối, anh chị em chọn Xác Nhận để lưu đoạn ghi âm hoặc Thu lại để mở màn ghi âm lại

chọn Xác Nhận để lưu

chọn Xác Nhận để lưu

Bước 8: Chọn Sinh Nhật để hiện thị ngày sinh của anh chị em

Chọn Sinh Nhật để hiện thị ngày sinh

Chọn Sinh Nhật để hiện thị ngày sinh

Tùy chỉnh ngày, tháng, năm sinh và nhấn OK để hiển thị sinh nhật của anh chị em

Tùy chỉnh ngày, tháng, năm sinh và nhấn OK

Tùy chỉnh ngày, tháng, năm sinh và nhấn OK

Bước 9: Hoàn tất quá trình thay đổi cập nhật trên Lita

Hoàn tất

Hoàn tất

Trên đây là bài viết chỉ dẫn cách đăng ký tài khoản Lita chơi game cùng nữ gamer