Skip to content

Danh sách #hashtag trên Hội người chơi VTC Mobile

Quý người chơi thân mến,

Nhằm mục đích hỗ trợ một cách nhanh nhất cho người dùng cũng như giúp các các bro dễ dãi tìm lại bài viết theo từng dịch vụ trò chơi sau này, nhóm cộng đồng Hội người chơi VTC Mobile hưởng thụ mọi thành viên dùng #hashtag khi đăng bài trong nhóm.

Xem xét: Mọi hashtag phải mở màn bằng   vtc_  (giống như namespace) để tránh tác động của hashtag trên các bài viết bên ngoài nhóm. Quý anh chị có thể dùng nhiều hashtag trong một bài viết nếu thấy liên quan tới chủ đề các bro muốn chia sẻ.

Quý người chơi thân mến,

Nhằm mục đích hỗ trợ một cách nhanh nhất cho người dùng cũng như giúp các các bro dễ dãi tìm lại bài viết theo từng dịch vụ trò chơi sau này, nhóm cộng đồng Hội người chơi VTC Mobile hưởng thụ mọi thành viên dùng #hashtag khi đăng bài trong nhóm.

Xem xét:

  • Mọi hashtag phải mở màn bằng vtc_ (giống như namespace) để tránh tác động của hashtag trên các bài viết bên ngoài nhóm.
  • Quý anh chị có thể dùng nhiều hashtag trong một bài viết nếu thấy liên quan tới chủ đề các bro muốn chia sẻ.

I. Các hashtag chính (bắt buộc

HashtagChủ đề, nội dung của bài viết
#vtc_hoidapHỏi đáp, thắc mắc
#vtc_thaoluanThảo luận về chủ đề nào đó
#vtc_gopyGóp ý, đóng góp ý kiến tới BQT
#vtc_chiaseẢnh, video hoặc nội dung giải trí về các dịch vụ
#vtc_huongdanChỉ dẫn hoặc chia sẻ kiến thức
#vtc_baocaoBáo cáo gian lận hoặc thành viên vi phạm
#vtc_thongbaoTin tức thông báo sự kiện mới
#vtc_tintucTin tức, cập nhật, thông báo từ BQT
#vtc_hotroNội dung cần BQT hỗ trợ

II.

III. Các hashtag phụ (không bắt buộc

Đây là các hashtag nhỏ để bù đắp cho các hashtag chính giúp phân loại bài viết tương ứng với những dịch vụ.

HashtagChủ đề, nội dung của bài viết
#vtc_truykichVề dịch vụ trò chơi Truy Kích
#vtc_tapkichVề dịch vụ trò chơi Tập Kích
#vtc_aumobileVề dịch vụ trò chơi Au Mobile
#vtc_taikhoanVề dịch vụ cập nhật tài khoản
#vtc_tên_dịch_vụVề các dịch vụ tương ứng với Hashtag

(Danh sách hashtag phụ sẽ được cập nhật thêm cho thích hợp với nhóm…)