Skip to content

Giao dịch thẻ quốc tế qua Bảo Kim

Bước 1: Đăng nhập Scoin.vn bằng tài khoản hiện đang chơi game

Bước 2:: Chọn “Nạp knb” sau đó chọn “Nạp Từ tài khoản ngân hàng”

Bước 3: Chọn mệnh giá Scoin muốn nạp và chọn Hình thức Bảo kim tại mục “Chọn loại thẻ”

Bước 4:: Hệ thống tự động chuyển sang form thanh toán Bảo kim: chọn hình thức “Thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân Hàng

Bước 5: Nhập thông tin người thanh toán

Bước 6: Chọn hình thức số 2: tín dụng/Mastercard => click chọn Biểu tượng thẻ Visa/master/JCB bên dưới.

Lưu ý phí giao dịch và các điều khoản giao dịch.

Bước 7: Điền các thông tin thẻ và chọn “Thanh toán” và thực hiện theo các yêu cầu của thẻ.

Giao dịch được kiểm duyệt trong giờ hành chính

  Bước 1: Đăng nhập Scoin.vn bằng tài khoản hiện đang chơi game

  Bước 2:: Chọn “Nạp knb” sau đó chọn “Nạp Từ tài khoản ngân hàng”

  Bước 3: Chọn mệnh giá Scoin muốn nạp và chọn Hình thức Bảo kim tại mục “Chọn loại thẻ”

  Bước 4:: Hệ thống tự động chuyển sang form thanh toán Bảo kim: chọn hình thức “Thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân Hàng

  Bước 5: Nhập thông tin người thanh toán

  Bước 6: Chọn hình thức số 2: tín dụng/Mastercard => click chọn Biểu tượng thẻ Visa/master/JCB bên dưới.

  Lưu ý phí giao dịch và các điều khoản giao dịch.

  Bước 7: Điền các thông tin thẻ và chọn “Thanh toán” và thực hiện theo các yêu cầu của thẻ.

  Giao dịch được kiểm duyệt trong giờ hành chính