Skip to content

Phân biệt Scoin thanh toán / Scoin khóa

Khi thực hiện nạp vào trang scoin.vn bằng các hình thức: Thẻ cào, SMS, Ngân hàng các bro sẽ nhận được 1 khoản scoin tương ứng với mệnh giá nạp (Quy định tại Chính sách Nạp Scoin mục Thông báo Tại đây ). Trong đó số Scoin của các bro được tạo thành 2 phần là: Scoin thanh toán và scoin khóa. Phân biệt Scoin khóa, Scoin thanh toán: Giống nhau: Đều dùng để nạp cho các trò chơi do VTC Mobile phát hành Khác biệt: Scoin thanh toán có thể dùng để quy đổi trực tiếp ra thẻ cào tại trang http://scoin.vn/ với tỉ lệ 1:1 Còn Scoin khóa không thể quy đổi ra thẻ cào, chỉ có thể nạp thành tiền trong trò chơi do VTC Mobile phát hành. Xem xét: Xem thêm tỉ lệ nhận được Scoin thanh toán/ Scoin khóa của từng hình thức nạp tại chính sách nạp – tiêu Scoin mới nhất trên trang hỗ trợ (Tại đây)

Khi thực hiện nạp vào trang scoin.vn bằng các hình thức: Thẻ cào, SMS, Ngân hàng các bro sẽ nhận được 1 khoản scoin tương ứng với mệnh giá nạp (Quy định tại Chính sách Nạp Scoin mục Thông báo Tại đây ). Trong đó số Scoin của các bro được tạo thành 2 phần là: Scoin thanh toán và scoin khóa.

Phân biệt Scoin khóa, Scoin thanh toán:

Giống nhau: Đều dùng để nạp cho các trò chơi do VTC Mobile phát hành

Khác biệt: Scoin thanh toán có thể dùng để quy đổi trực tiếp ra thẻ cào tại trang http://scoin.vn/ với tỉ lệ 1:1

Còn Scoin khóa không thể quy đổi ra thẻ cào, chỉ có thể nạp thành tiền trong trò chơi do VTC Mobile phát hành.

Xem xét: Xem thêm tỉ lệ nhận được Scoin thanh toán/ Scoin khóa của từng hình thức nạp tại chính sách nạp – tiêu Scoin mới nhất trên trang hỗ trợ (Tại đây)