Skip to content

[Hướng dẫn] Phân biệt Scoin thanh toán / Scoin khóa

(No Ratings Yet)

Khi thực hiện nạp vào trang scoin.vn bằng các hình thức: Thẻ cào, SMS, Ngân hàng bạn sẽ nhận được 1 khoản scoin tương ứng với mệnh giá nạp (Quy định tại Chính sách Nạp Scoin mục Thông báo Tại đây ). Trong đó số Scoin của bạn được chia thành 2 phần là: Scoin thanh toán và scoin khóa.

Phân biệt Scoin khóa, Scoin thanh toán:

Giống nhau: Đều sử dụng để nạp cho các game do VTC Mobile phát hành
Khác nhau: Scoin thanh toán có thể dùng để quy đổi trực tiếp ra thẻ cào tại trang http://scoin.vn/ với tỉ lệ 1:1

Còn Scoin khóa không thể quy đổi ra thẻ cào, chỉ có thể nạp thành tiền trong game do VTC Mobile phát hành.

Lưu ý: Xem thêm tỉ lệ nhận được Scoin thanh toán/ Scoin khóa của từng làm thế nào để nạp tại chính sách nạp – tiêu Scoin mới nhất trên trang hỗ trợ (Tại đây)