Lối chơi đội hình Thần Rừng Đao Phủ DTCL Mùa 4.5

Đấu Trường Chân Lý

Sở dĩ Đao Phủ vượt trội trong DTCL 4.5 do vì họ chiếm hữu một nội tại khá mạnh. Tương tự Thánh Nữ Mùa 3, tính chất sát thương của Đao Phủ luôn chí mạng với những mục tiêu dưới một lượng máu nhất định. Cùng mình tìm hiểu sâu hơn về sức mạnh của họ qua đội hình Thần Rừng Đao Phủ DTCL Mùa 4.5 nhé!

Đội hình Thần Rừng Đao Phủ DTCL Mùa 4.5

Đội hình Thần Rừng Đao Phủ DTCL 4.5

I. Điểm mạnh và điểm yếu của đội hình Thần Rừng Đao Phủ DTCL 4 5

Điểm mạnh

  • Tài năng gây sát thương chí mạng cực mạnh.
  • Kết hợp được nhiều hướng phát triển cho đội hình.
  • Sát thương nhiều chủng loại tới từ 3 tướng Đao Phủ.

Điểm yếu

  • Đao Phủ cần vũ trang để phát huy tối đa sức mạnh.
  • Khó hoàn thiện 4 Đao Phủ vì có tới 2 tướng 4 vàng.
  • Đòi hỏi làm kinh tế tốt để hoàn thiện đội hình cuối trận.

II. Chỉ dẫn chơi đội hình Thần Rừng Đao Phủ DTCL 4 5

Sức mạnh của đội hình