Cách giơ tay trên Microsoft Teams khi học, họp trực tuyến cực dễ

Microsoft Teams

Quý anh chị đang tìm cách giơ tay trên Microsoft Teams khi học, họp trực tuyến tuy nhiên chưa biết cách thực hiện. Bài viết sau đây sẽ chỉ dẫn cho chúng mình cách giơ tay trên Microsoft Teams khi học, họp trực tuyến cực dễ.

Mở Microsoft Teams trên máy tính, tại phòng học, họp online nhấn vào biểu tượng giơ tay

I. Cách giơ tay trên Microsoft Teams bằng máy tính

  • Mở Microsoft Teams trên máy tính, tại phòng học, họp trực tuyến nhấn vào biểu tượng giơ tay.
  • Chọn Giơ tay.

Bước 1: Mở Microsoft Teams trên máy tính, tại phòng học, họp trực tuyến nhấn vào biểu tượng giơ tay.

Mở Microsoft Teams trên máy tính, tại phòng học, họp trực tuyến nhấn vào biểu tượng giơ tay

Bước 2: Chọn Giơ tay.

Chọn Giơ tay

Chọn Giơ tay

Để bỏ giơ tay anh chị em chỉ cần nhấn vào biểu tượng giơ tay > Chọn Hạ thấp tay.

Để bỏ giơ tay anh chị em chỉ cần nhấn vào biểu tượng giơ tay > Chọn Hạ thấp tay

Bên cạnh đó, anh chị em cũng có thể dùng tổ hợp phím Command Shift K (Đối với MacOS) hoặc tổ hợp phím Ctrl Shift K (Đối với Windows) để giơ/hạ thấp tay.

II. Cách giơ tay trên Microsoft Teams bằng di động

  • Mở phần mềm Microsoft Teams, tại phòng học, họp trực tuyến nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm.
  • Chọn biểu tượng giơ tay.

Chỉ dẫn cụ thể 

Bước 1: Mở phần mềm Microsoft Teams, tại phòng học, họp trực tuyến nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm.

Mở ứng dụng Microsoft Teams, tại phòng học, họp online nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm

Mở phần mềm Microsoft Teams, tại phòng học, họp trực tuyến nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm

Bước 2: Chọn biểu tượng giơ tay.

Chọn biểu tượng giơ tay

Chọn biểu tượng giơ tay

Để bỏ giơ tay anh chị em chỉ cần nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm.

Để bỏ giơ tay bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm

Để bỏ giơ tay anh chị em chỉ cần nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm

Chọn Hạ thấp tay.

Chọn Hạ thấp tay

Chọn Hạ thấp tay

Bài viết trên đã chỉ dẫn cho chúng mình cách giơ tay trên Microsoft Teams khi học, họp trực tuyến cực dễ. Nếu anh chị em thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với đồng minh và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!