Tổng hợp câu trả lời, đáp án đúng đắn Vấn Đáp Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

Nhập cuộc Vấn Đáp Ngày trong Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile không chỉ giúp anh chị em có thêm kiến thức để hành tẩu giang hồ nhưng còn mang về những phần quà giá trị. Theo dõi bài viết sau đây mình sẽ chỉ dẫn anh chị em cách nhập cuộc và tổng hợp đáp án Vấn Đáp Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile hỗ trợ anh chị em trả lời các thắc mắc đúng đắn.

Cách tham gia và đáp án vấn đáp Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

Cách nhập cuộc và đáp án vấn đáp Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

I. Điều kiện nhập cuộc hoạt động Vấn Đáp Ngày

Thời kì: Cả ngày.

Điều kiện nhập cuộc:

 • Character cấp 15 trở lên.
 • Mỗi ngày nhập cuộc tối đa 1 lần.

Phần thưởng: Vấn Đáp nhận thưởng nhiều EXP. Trả lời đúng sẽ nhận được nhiều EXP hơn trả lời sai. Trả lời đủ 10 câu bất kể đúng sai đều sẽ nhận thưởng hoàn thành.

II. Cách thức nhập cuộc hoạt động Vấn Đáp Ngày

1. Chỉ dẫn nhanh

Mở giao diện Hoạt Động > Nhấp vào Nhiệm Vụ Dã Tẩu > Vào mục Cá Nhân > Chọn Vấn Đáp Ngày > Nhấp Tham Gia.

2. Chỉ dẫn cụ thể

Bước 1: Mở giao diện Hoạt Động.

Chọn Nhiệm Vụ Dã Tẩu

Chọn Nhiệm Vụ Dã Tẩu

Bước 2: Vào mục Cá Nhân > chọn Vấn Đáp Ngày và nhấp Tham Gia.

Vào mục cá nhân > chọn Nhập cuộc vấn đáp ngày

III. Đáp án hoạt động Vấn Đáp Ngày Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile

Câu 1: Môn chủ Đường Môn là ai

 • Đáp án: Đường Cửu

Câu 2: Chưởng môn của Thúy Yên là ai

 • Đáp án: Doãn Hàm Yên

Câu 3: Bang chủ Thiên Vương Bang

 • Đáp án: Dương Anh

Câu 4: Trụ trì phái Thiếu Lâm là ai

 • Đáp án: Huyền Nhân Phương Trượng

Câu 5: Thiết bị phẩm chất cao nhất có màu gì

 • Đáp án: Hoàng Kim

Câu 6: Cần đạt cấp bao nhiêu để sở hữu thể làm nhiệm vụ Dã Tẩu

 • Đáp án: 18

Câu 7: Số lần vận tiêu Long Môn Tiêu Cục mỗi ngày

 • Đáp án: 2

Câu 8: Cần bao nhiêu Văn Cương cùng loại để ghép thành Văn Cương cao cấp

 • Đáp án: 2

Câu 9: Một tổ đội tối đa có bao nhiêu thành viên

 • Đáp án: 4 thành viên

Câu 10: Boss Hoàng Kim Cổ Bách sinh ra ở đâu

 • Đáp án: Hoa Sơn

Câu 11: Boss Hoàng Kim Tuyền Cơ Tử sinh ra ở đâu

 • Đáp án: Tần Thủy Hoàng Lăng

Câu 12: Chức năng Ngũ Hành Trận phải tấn công bao nhiêu boss

 • Đáp án: 5

Câu 13: Hiến đâng bang có tác dụng gì

 • Đáp án: Tất cả đều đúng

Câu 14: Thời kì mở đầu mở Lửa trại bang hội

 • Đáp án: 19h15

Câu 15: Kĩ năng Tọa Vọng Vô Té là tuyệt học độc môn của môn phái nào

 • Đáp án: Võ Đang

Câu 16: Kĩ năng Dịch Cân Kinh là của môn phái nào

 • Đáp án: Thiếu Lâm

Câu 17: Theo thuyết Ngũ hành tương khắc, hệ Mộc sẽ khắc hệ nào

 • Đáp án: Hệ Thổ

Câu 18: Theo thuyết Ngũ hành tương khắc, hệ Thủy sẽ khắc hệ nào

 • Đáp án: Hệ Hỏa

Câu 19: Theo thuyết Ngũ hành tương khắc, hệ Hỏa sẽ khắc hệ nào

 • Đáp án: Hệ Kim

Câu 20: Chức năng Phong Lăng Độ có mấy bến thuyền

 • Đáp án: 3 bến

Câu 21: Tẩy điểm Tiềm Năng cần tiêu hao đạo cụ gì

 • Đáp án: Tinh Hồng Bảo Thạch

Câu 22: Cống Hiến Bang có tác dụng gì

 • Đáp án: Tất cả đều đúng

Câu 23: Sản phẩm tăng 30 phút Luyện công ngoài thành (Tu Luyện x10)

 • Đáp án: Tu Luyện Đơn

Câu 24: Cần đặt cấp bao nhiêu để làm nhiệm vụ Dã Tẩu

 • Đáp án: 18

Câu 25: Rung Cây Tiền sẽ nhận được khoáng sản nào

 • Đáp án: Bạc

Câu 26: Dùng item gì để nhận nhiều EXP hơn khi Ủy thác rời mạng

 • Đáp án: Bạch Câu Hoàn

Câu 27: Hiệp phong luận kiếm diễn ra vào thời kì nào

 • Đáp án: Thứ năm và chủ nhật

Câu 28: Mốc thưởng Năng Động tối đa trong ngày là

 • Đáp án: 100

Câu 29: Công Thành Chiến diễn ra vào ngày nào trong tuần

 • Đáp án: Thứ 3 và thứ 7

Câu 30: Người giao nhiệm vụ mỗi Tuần với nhiều phần thưởng thú vị

 • Đáp án: Dã Tẩu

Câu 31: Quan ải cuối trong tác dụng Vượt Quan ải là cửa ải mấy

 • Đáp án: 10 cửa ải

Câu 32: Mỗi ngày có bao nhiêu mốc giờ diễn ra Chiến Trường Tống Kim

 • Đáp án: 3

Câu 33: Character trước tiên Đại Hiệp đối thoại khi Sơ Nhập Giang Hồ

 • Đáp án: Long Ngũ

Câu 34: Sản phẩm xóa điểm PK cho character

 • Đáp án: Giấy Miễn Tội

Câu 35: Chưởng môn phái Võ Đang

 • Đáp án: Đạo Nhất Chân Nhân

Câu 36: Theo thuyết Ngũ hành tương khắc, hệ Thổ sẽ khắc hệ nào

 • Đáp án: Hệ Thủy

Câu 37: Lập bang cần chiếm hữu tín vật nào

 • Đáp án: Nhạc Vương Kiếm

Hy vọng qua bài viết này anh chị em sẽ biết cách nhập cuộc vấn đáp Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile cũng như trả lời được tất cả thắc mắc vấn đáp mang về những phần quà thú vị. Theo dõi bài viết thường xuyên vì mình sẽ tổng hợp thêm nhiều thắc mắc nhưng anh chị em gặp phải. Chúc các anh chị em thành công!