Cách làm nhiệm vụ Dã Tẩu VLTK 1 Mobile

Nhiệm vụ Dã Tẩu, một nhiệm vụ nhưng kể cả những người không chơi Võ lâm truyền kỳ 1 cũng đã từng nghe tới. Đây là một nhiệm vụ khá nhiều người biết đến và là một hoạt động được hầu hết các người chơi VLTK 1 Mobile nhập cuộc, giống như vấn đáp VLTK 1 Mobile hiện tại

Trong vòng 1 tuần, người chơi VLTK 1 Mobile sẽ có một danh sách nhiệm vụ Dã Tẩu để hoàn thành. Bao gồm 30 nhiệm vụ và người chơi có thể hoàn thành ngay trong tuần hoặc cộng dồn sang tuần sau.

Hưởng thụ để làm được nhiệm vụ Dã Tẩu là phải đạt được cấp 18. Các loại nhiệm vụ Dã Tẩu thường sẽ đòi hỏi người chơi đi tấn công quái, mua item hoặc săn boss, nhận item tuy nhiên sẽ đòi hỏi ở cấp cao hơn. Sau đây là chỉ dẫn làm nhiệm vụ Dã Tẩu Võ lâm truyền kỳ 1 Mobile.

Nhiệm vụ Dã Tẩu, một nhiệm vụ nhưng kể cả những người không chơi Võ lâm truyền kỳ 1 cũng đã từng nghe tới. Đây là một nhiệm vụ khá nhiều người biết đến và là một hoạt động được hầu hết các người chơi VLTK 1 Mobile nhập cuộc, giống như vấn đáp VLTK 1 Mobile hiện tại

Trong vòng 1 tuần, người chơi VLTK 1 Mobile sẽ có một danh sách nhiệm vụ Dã Tẩu để hoàn thành. Bao gồm 30 nhiệm vụ và người chơi có thể hoàn thành ngay trong tuần hoặc cộng dồn sang tuần sau.

Hưởng thụ để làm được nhiệm vụ Dã Tẩu là phải đạt được cấp 18. Các loại nhiệm vụ Dã Tẩu thường sẽ đòi hỏi người chơi đi tấn công quái, mua item hoặc săn boss, nhận item tuy nhiên sẽ đòi hỏi ở cấp cao hơn. Sau đây là chỉ dẫn làm nhiệm vụ Dã Tẩu Võ lâm truyền kỳ 1 Mobile.

I. Cách làm nhiệm vụ Dã Tẩu Võ lâm truyền kỳ Mobile

Bước 1: Trước hết hãy mở danh sách nhiệm vụ đang có lên bằng cách bấm vào biểu tượng tên nhiệm vụ ở dưới bản đồ nhỏ.

Và bấm vào Nhiệm vụ Dã Tẩu, ở đây quý anh chị cũng sẽ thấy số lượng nhiệm vụ Dã Tẩu còn lại trong một tuần.

Character của quý anh chị sẽ được chuyển tới Ba Lăng Huyện để nhận nhiệm vụ.

Miêu tả nhiệm vụ hiện ra cùng với phẩn thưởng, hãy bấm Tới để tới nơi làm nhiệm vụ Dã Tẩu.

Trạng thái của nhiệm vụ sẽ được hiển thị ở cột Nhiệm vụ bên trái như ở dưới hình.

Khi đã hoàn thành nhiệm vụ, hãy bấm vào phần trạng thái nhiệm vụ Dã Tẩu ở cột nhiệm vụ để Nhận Thưởng.

Quý anh chị chỉ được chọn một trong ba phần thưởng nhưng nhiệm vụ giao cho quý anh chị. Tích chọn phần thưởng muốn nhận và bấm Đồng Ý.

Khác với nhiệm vụ Dã Tẩu trong Võ lâm truyền kỳ 1 là quý anh chị cần phải đạt cấp 60 mới có thể thực hiện được nhiệm vụ và có tới 20 nhiệm vụ trong vòng 1 ngày thì trong Võ lâm truyền kỳ 1 Mobile này quý anh chị chỉ có 30 nhiệm vụ trong vòng 1 tuần nhưng thôi.

Cho nên quý anh chị có thể trải nhiệm vụ ra vào các ngày trong tuần chứ không cần nhét vào trong 1 ngày.

Xem thêm: