Nâng Cấp Kỹ Năng Yêu Linh

Xin chào các Đại Thần, trong bài viết này Tiểu Nhất xin được hướng dẫn các Đại Nhân về hệ thống nâng cấp kỹ năng Yêu Linh trong Vân Mộng Tứ Thời Ca – Funtap nhé! Việc tăng cấp các kỹ năng có thể cải thiện đáng kể khả năng chiến đấu của các Yêu Linh, đặc biệt là khi các kỹ năng đã max level, thời gian hồi chiêu cũng sẽ giảm. Hãy cùng VinaGameMobile tìm hiểu chi tiết nha!

Hướng dẫn nâng cấp Kỹ Năng Yêu Linh 01

I. Hướng dẫn nâng cấp kỹ năng Yêu Linh

Trên giao diện Yêu Linh Tu Luyện, khi nâng cấp và tăng sao, Yêu Linh sử dụng cùng loại Yêu Linh hoặc Lộc Tinh làm vật liệu. Bạn có thể nâng cấp các kỹ năng Yêu Linh trong khi nâng cấp và tăng sao.

Yêu Linh có thể ngẫu nhiên nâng cấp một kỹ năng. Đại Nhân cần chú ý: sau khi kỹ năng Yêu Linh max, nuốt phải Yêu Linh tương tự kỹ năng cũng sẽ không thể nâng cấp.

Mỗi kỹ năng Yêu Linh có thể được nâng cấp khác nhau. Một số Yêu Linh có thể được nâng cấp lên cấp 5 với 3 kỹ năng, một số Yêu Linh có thể được nâng cấp lên cấp 5 với 2 kỹ năng, và một số khác có thể được nâng cấp lên cấp 3. Một số kỹ năng chỉ có thể nâng cấp 2 kỹ năng lên cấp 5 và kỹ năng còn lại không thể nâng cấp độ.

Hướng dẫn nâng cấp Kỹ Năng Yêu Linh 02

Nếu Linh Chủ chọn Yêu Linh để phát triển, có thể đưa ra lựa chọn dựa trên giới hạn kỹ năng của Yêu Linh và chi phí phát triển.

Họa Đấu, Bạch Cốt Tinh các kỹ năng có thể được nâng cấp lên cấp 5

Hướng dẫn nâng cấp Kỹ Năng Yêu Linh 03

Diệp Chấp Minh, Mạnh Bà, chỉ có thể nâng cấp lên cấp 3.

Hướng dẫn nâng cấp Kỹ Năng Yêu Linh 04

Bạch Trạch, Cùng Kỳ, v.v. có kỹ năng không thể nâng cấp.

Hướng dẫn nâng cấp Kỹ Năng Yêu Linh 05

Nâng cấp cấp độ kỹ năng Yêu Linh khác nhau thuộc tính tăng lên cũng khác nhau. Một số tăng tỷ lệ phần trăm liên quan như sát thương kỹ năng, hộ thuẫn và lượng hồi máu, một số giảm thời gian hồi chiêu thêm 1 lượt và một số tăng xác suất kích hoạt hiệu ứng debuff…

Bất kể bạn nâng cấp gì, nó đều hữu ích cho trận chiến Yêu Linh. Khi triệu tập được cùng một Yêu Linh đã sở hữu hoặc Lộc Tinh, Đại Nhân có thể sử dụng phù hợp vào việc nâng cấp kỹ năng để cải thiện sức mạnh chiến đấu của Yêu Linh… Hãy nhớ nâng cấp kĩ năng cho Yêu Linh, vì đó là một cách hữu ích để cải thiện khả năng chiến đấu cho họ.

Xem thêm:

Xem thêm

Vân Mộng Tứ Thời Ca – Funtap.

Xem thêm

Vân Mộng Tứ Thời Ca – Funtap.

Xem thêm

Vân Mộng Tứ Thời Ca – Funtap.