Hướng dẫn nạp thẻ Thời Đại Ninja Funtap và các cách thanh toán. Bao gồm: trực tiếp bằng thẻ Funcard, mua thẻ online, tại nhà, ATM iBanking, Credit Card