Skip to content

[Thông báo – Truy Kích] – Bảo trì sửa lỗi sự kiện Điểm Danh Nhận Chảo PUBG

BQT tiến hành bảo trì để sửa lỗi và đề bù cho người chơi tham gia sự kiện Điểm Danh Nhận Chảo PUBG Quý xạ thủ thân mến, BQT sẽ bảo trì máy chủ Truy Kích với thông tin chi tiết như sau: Thời gian bảo trì: Bắt đầu từ 14h  – 15h ngày 27/03  Nội dung bảo trì: Sửa lỗi sự kiện Điểm Danh Nhận Chảo PUBG Các xạ thủ nhận quà lỗi ngày hôm qua và ngày hôm nay sẽ được giữ nguyên mảnh ghép đã nhận, ngoài ra BQT sẽ gửi thêm mảnh Chảo PUBG tương ứng với các mốc nhận quà của các xạ thủ Lưu ý Trong thời gian bảo trì, các xạ thủ sẽ không thể kết nối vào máy chủ và quy đổi vàng in-game vào nhân vật.  Vui lòng không thực hiện các nhiệm vụ tại http://sukien.truykich.vn để tránh những lỗi phát sinh có thể xảy ra. Mọi thông tin chi tiết sẽ được đăng tải tại Trang chủ: http://truykich.vn BQT Truy Kích, Kính báo!

BQT tiến hành bảo trì để sửa lỗi và đề bù cho người chơi tham gia sự kiện Điểm Danh Nhận Chảo PUBG

 

Quý xạ thủ thân mến,
BQT sẽ bảo trì máy chủ Truy Kích với thông tin chi tiết như sau:
Thời gian bảo trì: Bắt đầu từ 14h  – 15h ngày 27/03 
Nội dung bảo trì: Sửa lỗi sự kiện Điểm Danh Nhận Chảo PUBG
Các xạ thủ nhận quà lỗi ngày hôm qua và ngày hôm nay sẽ được giữ nguyên mảnh ghép đã nhận, ngoài ra BQT sẽ gửi thêm mảnh Chảo PUBG tương ứng với các mốc nhận quà của các xạ thủ
Lưu ý
Trong thời gian bảo trì, các xạ thủ sẽ không thể kết nối vào máy chủ và quy đổi vàng in-game vào nhân vật. 
Vui lòng không thực hiện các nhiệm vụ tại http://sukien.truykich.vn để tránh những lỗi phát sinh có thể xảy ra.
Mọi thông tin chi tiết sẽ được đăng tải tại
Trang chủ: http://truykich.vn
BQT Truy Kích,
Kính báo!