Đổi tài khoản Tốc Chiến về Việt Nam, chuyển tài khoản Tốc Chiến về Việt Nam

Có khá nhiều người chơi ở đợt Open Beta trước đã tạo tài khoản Liên Minh Tốc Chiến khu vực Singapore hoặc Japan để tìm cách đăng nhập Liên Minh Tốc Chiến và chơi. Và tới hiện tại, khi Tốc Chiến đã ra mắt chính thức tại Việt Nam thì người chơi khởi đầu tìm cách chuyển khu vực Tốc Chiến về Việt Nam.

Lý do là nếu nạp Liên Minh Tốc Chiến nhưng khu vực tài khoản các bro muốn nạp card vào thuộc giang sơn khác thì NPH vng sẽ không chấp nhận. Nhiều người chơi còn tưởng lỗi trò chơi Tốc Chiến khi thấy thông báo Tài liệu hero không tìm thấy. Chưa kể nhà ra mắt còn hưởng thụ các người chơi nhập số CMND Tốc Chiến để xác minh tài liệu của mình.

Cho nên, việc người chơi phải bắt buộc phải chuyển khu vực tài khoản Tốc Chiến về Việt Nam để nạp card vào Tốc Chiến là bắt buộc. Sau đây là chỉ dẫn chuyển vùng tài khoản Liên Minh Tốc Chiến về Việt Nam.

Có khá nhiều người chơi ở đợt Open Beta trước đã tạo tài khoản Liên Minh Tốc Chiến khu vực Singapore hoặc Japan để tìm cách đăng nhập Liên Minh Tốc Chiến và chơi. Và tới hiện tại, khi Tốc Chiến đã ra mắt chính thức tại Việt Nam thì người chơi khởi đầu tìm cách chuyển khu vực Tốc Chiến về Việt Nam.

Lý do là nếu nạp card Liên Minh Tốc Chiến nhưng khu vực tài khoản các bro muốn nạp card vào thuộc giang sơn khác thì NPH vng sẽ không chấp nhận. Nhiều người chơi còn tưởng lỗi trò chơi Tốc Chiến khi thấy thông báo Tài liệu hero không tìm thấy. Chưa kể nhà ra mắt còn hưởng thụ các người chơi nhập số CMND Tốc Chiến để xác minh tài liệu của mình.

Cho nên, việc người chơi phải bắt buộc phải chuyển khu vực tài khoản Tốc Chiến về Việt Nam để nạp card vào Tốc Chiến là bắt buộc. Sau đây là chỉ dẫn chuyển vùng tài khoản Liên Minh Tốc Chiến về Việt Nam.

I. Đổi vùng tài khoản Liên Minh Tốc Chiến về Việt Nam để nạp card

Bước 1: Trước khi khởi đầu chuyển vùng tài khoản, các bro hãy truy cập vào trang đăng nhập của Riot Video games ở sau đây và đăng nhập tài khoản Tốc Chiến đang thuộc khu vực nước ngoài vào. Chọn biểu tượng ba vạch ở góc trên bên phải > chọn tên hero trong Tốc Chiến > Settings > Account và chụp lại hình như ở sau đây.

Hãy vào đăng nhập Riot Video games

Bước 2: Rồi, giờ sau khi đã chụp được hình các bro hãy truy cập vào đường hyperlink sau đây để vào trang hỗ trợ của Liên Minh Tốc Chiến. Kế tới trong phần Chọn loại hưởng thụ hỗ trợ các bro hãy chọn Quản lý tài khoản, truy xuất hoặc Xóa dữ liệu. Sau đó đăng nhập tài khoản Tốc Chiến đang thuộc khu vực nước ngoài vào.

Hãy vào hỗ trợ Tốc Chiến Riot Video games

Bước 3:: Sau khi đã đăng nhập tài khoản Liên Minh Tốc Chiến vào, hãy chọn Khác ở Tôi cần được hỗ trợ. Ở phần Chủ đề các bro hãy ghi Đổi mới khu vực của tài khoản và ở dưới phần Mô tả hãy ghi nội dung như ở dưới hình.

Bước 4: Hoàn thành phần chọn Ngôn NgữTên tài khoản, sau đó trong mục Tập tin đính kèm, các bro hãy chọn Thêm tập tin hoặc thả tập tin ở đây và cho bức ảnh các bro chụp ở

Bước 1 vào và bấm Gửi.

Trong trường thích hợp các bro đã bấm gửi trước đó nhưng không có ảnh, trang hỗ trợ sẽ chuyển sang giao diện ở hình cuối. Lúc này các bro hãy gửi bức ảnh vào phần Thêm tập tin hoặc thả tập tin ở đây, sau đó ghi nội dung ở ô Sort a response và bấm Gửi.

Sau khi hoàn thành gửi hưởng thụ, các bro hãy thường xuyên ghé vào trang hỗ trợ này để xem hưởng thụ chuyển vùng tài khoản Riot về Việt Nam đã được chưa nhé. Trong thời kì này các bro cũng đừng Liên Minh Tốc Chiến nhé.

Xem thêm: