Giang Sơn Mỹ Nhân

Giang Sơn Mỹ Nhân Mobile Giang Son My Nhan thuộc thể loại game SLG có IP nội dung, hình ảnh chính chủ từ seri phim truyền hình Novoland: Eagle Flag – Cửu Châu Phiêu Miểu Lục nổi tiếng ở Trung Quốc.Đọc Tiếp